Over VerhalenWiki

Wat is VerhalenWiki?

Het fenomeen Wiki is het bekendst door Wikipedia. Wikipedia is een encyclopedie op internet. De informatie is samengesteld uit bijdragen van bezoekers van de website (‘gebruikers’). VerhalenWiki werkt volgens hetzelfde principe, maar bevat alleen onderwerpen over de steden en historische thema’s. In VerhalenWiki zijn diverse Wiki’s opgenomen, zoals WikiDelft, WikiSchiedam en JeneverWiki.

Stadsgeschiedenis vastleggen

Het doel van VerhalenWiki is om samen met gebruikers de stadsgeschiedenis en verhalen vast te leggen. De bijdrage van de gebruiker kan bestaan uit tekst, afbeeldingen en/of beeld- en geluidsmateriaal. Ook kan men een reactie achterlaten. VerhalenWiki is dus met recht een interactieve toepassing.

Collecties toegankelijk maken

Daarnaast is VerhalenWiki bedoeld voor het betrekken van gebruikers bij het (via internet) toegankelijk maken van museale collecties. De collectie-informatie wordt hiervoor gekoppeld aan VerhalenWiki. Gebruikers kunnen een reactie op een object toevoegen.

Voor wie en door wie wordt VerhalenWiki gemaakt?

VerhalenWiki wordt gemaakt voor iedereen die geïnteresseerd is in erfgoed en geschiedenis. VerhalenWiki wordt gemaakt door zowel vrijwilligers als door gebruikers van VerhalenWiki. VerhalenWiki is een initiatief van Stichting WikiDelft.

Vrijwilliger worden

Als u het leuk vindt om gedurende kortere of langere tijd aan deze website bij te dragen, hetzij in het algemeen, hetzij voor bijzondere projecten, wordt u van harte uitgenodigd zich te melden via: [email protected].

Start ook een Wiki

Het is mogelijk om met een stichting of organisatie een eigen wiki te starten in VerhalenWiki. Hiervoor kunt u contact opnemen via [email protected]

Verhoudingen tussen instellingen en gebruikers

Vroeger werden gebruikers enkel gezien als consumenten. Tegenwoordig dragen gebruikers ook bij aan de inhoud van websites. Bij Wiki’s nemen ze bijvoorbeeld ook actief deel aan het beschrijven en toegankelijk maken van collecties.

Hoe werkt VerhalenWiki?

Het uitgangspunt van een Wiki is een basisinhoud, die door gebruikers kan worden aangevuld. Daarom is een aantal onderwerpen op VerhalenWiki gezet. Deze zijn bedoeld als uitnodiging om te reageren of zelf iets toe te voegen. Als iemand bijvoorbeeld veel weet over de historie van Delftse bierbrouwerijen, dan kan hij hierover zelf een artikel op via VerhalenWiki op WikiDelft plaatsen. Anderen kunnen hier vervolgens weer op reageren.

In beweging

Naar mate de inhoud van VerhalenWiki groeit, is de website voor steeds meer bezoekers interessant. Die blijft daardoor altijd in beweging en dat is de grootste kracht!

Zoekmachine

De artikelen zijn via de thema's in de linkerkolom bereikbaar. Naast de artikelen is er ook een zoekmachine. De zoekmachine geeft de relevante artikelen, maar ook objecten en afbeeldingen uit museale collecties en archieven. Die kunnen door gebruikers ter illustratie in artikelen worden opgenomen.

Nieuw materiaal opnemen in collectie

Maar het kan ook andersom. Wanneer een gebruiker eigen beeld- of geluidsmateriaal op VerhalenWiki plaatst (dit gebeurt overigens onder de Creative Commons: Naamsvermelding-gelijk delen licentie), kan dit eventueel worden opgenomen in de genoemde collecties. Hiertoe wordt dan contact met de betreffende gebruiker opgenomen.

Gebruiker bekend

Voor u iets kunt toevoegen aan VerhalenWiki, moet u zich eerst aanmelden. Daardoor is bij elk artikel zichtbaar welke gebruiker het geplaatst heeft. U kunt dus nooit anoniem iets op VerhalenWiki zetten.

Redactie VerhalenWiki

[email protected]