geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Wantsnijder

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search
Hier aan de Oude Delft (183-185) was weleer de lakenhal gevestigd
Pieter Mathijsz. Feijt werd geboren omstreeks 1584. Toen hij in 1609 huwde met Sara Huijbrechts die op de Nieuwe Langendijk woonde, was Pieter soldaat. Het jonge paar vestigde zich in de Cellebroerstraat.

Het getrouwde leven eiste een ander beroep van Pieter. Een vak waarbij hij minder vaak van huis was en dat minder gevaar opleverde. Hij ging de textielnijverheid in en werd floortewerker. Hij produceerde zijden stoffen en verhandelde die in de lakenhal of wanthuis. Vandaar dat Pieter ook als wantsnijder te boek stond. De stof werd er per el verkocht. Een el was 69,4 centimeter. Een wantsnijder was dus iemand die wollen of zijden lakens (in het geval van Pieter Feijt dus van zijde) in het wanthuis in ellen versneed en verhandelde.

Delft was een van de eerste Hollandse steden met een wanthuis. Reeds uit 1316 zijn gegevens bekend over de handel in het Delftse wanthuis dat vermoedelijk aan de westzijde van de Markt heeft gestaan. Dat was waarschijnlijk op het gedeelte tussen de Waagsteeg en de Cameretten. De waagsteeg heette vroeger namelijk Wanthuyssteghe. Tegen 1631 telde Delft zelfs twee wanthuizen. De keurmeesters keurden er de stof en voorzagen die van een keurmerk in de vorm van een loden zegel. Gekeken werd onder andere naar de verf, eventuele weeffouten en de stof werd gemeten. Het was ten strengste verboden de stoffen buiten het wanthuis om te verhandelen. En slechts stoffen voorzien van het loden zegel met daarop het stadswapen mochten de stad worden uitgevoerd.

Met Pieters vrouw liep het niet goed af. Zij overleed bij de bevalling van hun laatste dochter. Vaak werd, wanneer een vrouw op het kraambed stierf en bevallen was van een dochter, dit kind naar haar vernoemd. Ook nu was dat het geval en het meisje kreeg dus de naam Sara. Reeds vier maanden later ging Pieter voor zijn tweede bruid.


Het keuren van de stof in een lakenhal
Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies