geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Vrouwen in de kalknijverheid

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Toen in de Gouden Eeuw het ene na het andere huis gebouwd werd was de vraag naar cement groot. In deze tak van nijverheid vonden velen een manier om hun brood te verdienen. Van metselaar tot kalkmeter en van schelpenvisser tot kalkwerker. Maar het waren niet alleen mannen die met kalk een belegde boterham verdienden, ook Delftse vrouwen waren werkzaam in de kalkindustrie.

Kalkoven

Zo zien we in 1711 Cornelia Jansdr van der Stoop die als kalk- en steenverkoopster in Delft actief was. Cornelia was in 1682 gehuwd met de steenkoper Ary Cornelisz van der Elst met wie zij op de Voorstraat woonde, nabij de Kolk. Nadat haar man in 1706 overleed, zette Cornelia het bedrijf voort. Maar ook een halve eeuw verder terug in de tijd werkten er Delftse vrouwen in de kalknering. In 1654 konden we in de prinsenstad bijvoorbeeld Lange Trijn het kalkwijf tegenkomen evenals Machtelt de kalkkoopster.
De kalk ten behoeve van de cementindustrie werd in de vorm van kalksteen of schelpen per schuit aangevoerd. Het was dan de taak van de kalkdragers om de lading te lossen. De grondstof ging vervolgens de kalkoven in. Wanneer schelpen de grondstof vormden werden in de kalkoven lagen schelpen afgewisseld met lagen turf. Na het branden zeefde men de inhoud van de oven teneinde de schelpresten te verwijderen.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies