geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Steenteller

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Zelfs al in de Gouden Eeuw waren er allerlei ambtenaren belast met de controle op producten en het vaststellen van accijns die de handelaren verschuldigd waren. Deze ambtenaren waren beëdigd en in dienst van de stad. Zo waren er ondermeer korenmeters, koolwegers en steentellers. Delftse steentellers hielden zich niet uitsluitend bezig met steen maar waren tevens houttellers. Veel handelswaar werd per schuit de stad ingevoerd, zo ook stenen.
Enkele namen van Delftenaren die als zodanig werkzaam waren zijn: Hendrick Hendricksz, die in 1624 in de Kackpoort woonde bij het Achterom; Adam Ariensz Sluijter die medio zeventiende eeuw in Delft woonde en werkte en Claes Arentsz Steentelder die in 1624 ‘buiten de Watersloot’ woonde.
In het oude beroepenboek van Glasbergen vinden we onderstaand citaat uit 1720 met betrekking tot Amsterdamse steentellers: 'Des sullen ook de gezwooren steentellers geen steen, pannen enz. vermogen te lossen uyt de vaartuygen, waar inne die geladen zijn, voordat de Opsiender van deselve steentellers behoorlijk billet van de Keur-meester zal hebben ontfangen.'

IJsselsteentjes werden niet alleen als bouwmateriaal gebruikt, maar ook als ballast op VOC-schepen
Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies