3 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
: S7426
: S3814
: S2996

Sint-Annenbrug

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Ligging

Annastraat en Kolk.

Foto: Peter van der Kruk


Genoemd naar het St. Annaklooster dat tot april 1573 nabij gelegen was.
Ook wel 'Heulbrug' genoemd, naar 'Het Heultje', tot in de negentiende eeuw de naam van de Kolk tussen Geerweg en Molenstraat.
In 1938 werd de brug vernieuwd met gewapend beton.

Bronnen

P.C. Visser, Delfts bruggen, Delft: Waltman, z.j., p. 13.
Delft over bruggen, Delft: Deltech uitgevers, 1997, p. 50.


beschrijving: Evenals de Annastraat is deze brug genoemd naar het Sint-Annaklooster. Zij wordt ook wel Heulbrug genoemd, omdat in vroeger eeuwen hier een dam lag, die doorgegraven is. Tot in het laatst van de 19de eeuw heette het gedeelte van de Kolk tussen de Geerweg en de Molenstraat nog Het Heultje (zie ook Kolk). (Krogt, P.C.J. van der, Straatnamen van Delft: Verklaring van de namen van straten en buurten, grachten en bruggen, 2000)
Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies