85 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
Glas-in-lood raam met een portret van Jan Schouten
: 106413
Moeder en kind aan het venster
: 102919
Gebrandschilderd glas-in-lood raam 'Wilhelmina Regina, anno 1891'
: 106208
: 146282
: 136325
: S3912
Dertig jaar kinderspelen op de Raam
: R29316
Buurtkrant
: R16995
Buurtkrant Raam/Vlamingstraat en omgeving + Binnenstad-Noord
: R16998
Voorjaar - Achterjaar
: 134300

Revision history of "Raam"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies