4 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
: S7299
: S6855
: S7015
: S6997

Poptahof-zuid (buurt)

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search
Bron: P.C.J. van der Krogt, Straatnamen van Delft: verklaring van de namen van straten en buurten, grachten en bruggen, Delft 2000.

Vermelding en vaststelling

Raadsbesluit 24 juni 1993

Locatie

Locatie Poptahof-Zuid.png© 2008, Centraal Bureau voor de Statistiek / Topografische Dienst Kadaster

Beschrijving


Literatuur en bronnen


Wijk

Wijk: Voorhof

Het gebied rond Delft bestond in vroeger tijden uit bossen, veen en moeras. De naam Ruiven (ruw veen) herinnert daar nog aan, evenals Biesland en namen als ’t Woudt en Abtswoude. Kleine groepen mensen, soms van buiten Delft, gingen de moerassen en moerasbossen ontginnen. Aan het begin van de elfde eeuw brachten zij de grond om Delft in cultuur. Sommige van deze kolonisten kwamen van ver, zoals de heer Popta die vanuit Friesland hier was neergestreken. Zijn naam is blijven voortleven in de Delftse buurt Poptahof en in de naam Papsou (Popteswolde betekent woud van Popta). Naast het verwijderen van de begroeiing moesten de ontginners zorgen voor voldoende afwatering.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies