12 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
: S3861
Huishoudelijk reglement en bepalingen aangaande de opneming, de betaling der inkoopsom, de leiding der huishouding, enz., van de Inrichting gevestigd in de Papenstraat te Delft
: R76203
: S7286
: S7423
Korte beschrijving van de "Inrichting in de Papenstraat", ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan
: R29703
Korte beschrijving van de Inrichting in de Papenstraat ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan.
: R51646
Van oude mensen en de dingen die voorbij gingen : de geschiedenis van het tehuis aan de Papenstraat, 1411-2000
: R58238
Korte beschrijving van de "Inrichting in de Papenstraat", ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan
: R62362
Voorwaarden waarop de inneming van personen plaats heeft in het gesticht in de Papenstraat te Delft, 5 augustus 1873
: R74130
Van oude mensen en de dingen die voorbij gingen : de geschiedenis van het tehuis aan de Papenstraat, 1411-2000
: R20171

Revision history of "Papenstraat"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies