10 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
: S7206
: S3606
: S4104
: S7426
: S2970
: S2996
: S3542
Het verleden van Warnsveld verkend :
: R58066
Gevelsteen 'De Muskettier'
: 106330
: S3770

Molenstraat

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Vermelding en vaststelling

Vermeld in 1363 als Molenstrate; bevestigd Raadsbesluit 30 januari 1997

Ligging


Ambachten in de Molenstraat

In de Molenstraat zijn door de eeuwen heen tal van ambachten uitgeoefend. Het meest tot de verbeelding spreekt waarschijnlijk Adriaen Willems die kindermaecker was en in 1536 aan de noordzijde van deze straat werkzaam en woonachtig is geweest. Maar ook konden we er een harnasmaker vinden, een paswerker en een goudslager. Ook kunstschilder Pieter Pietersz Vromans heeft in deze straat gewoond, evenals de schilder Isaac van Haastert.

Monumenten in de Molenstraat

Molenstraat zeepfabriek Bousquet, nu appartementen; foto Michiel1972

Op de website Achter de gevels van Delft is van twee panden in de Molenstraat een beschrijving opgenomen, te weten nummer 22-24 en nummer 26-28.
Op de website Lijst van rijksmonumenten in Delft is het pakhuis Bousquet in de Molenstraat opgenomen.
De gemeente Delft heeft een eigen website waarin alle rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten zijn opgenomen. Van 21 woningen in de Molenstraat wordt een korte beschrijving gegeven.
In 2007 besloot het bestuur van Delft Design de Delftse Architectuurgids een nieuw uiterlijk te geven. De gids heeft, vergeleken met de vorige versie uit 1992, een nieuwe uitstraling met veel aandacht voor de recente architectonische aanwinsten in Delft.


Literatuur en bronnen

Achter de gevels van Delft.
Lijst van rijksmonumenten in Delft.
Website van de gemeente Delft.
De Delftse Architectuurgids.


Buurt en wijk

Buurt: Centrum-west; Wijk: Binnenstad

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies