7 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
Annus Domini
: R28007
Revèlje
: R28008
Ons Julianalied
: R30554
De handen van Nederland af!
: R30555
Hier heb je de Oranje-Garde!
: R30556
Revèlje!
: R30557
Mijn tante heeft een regenton
: R30558

Leo Lens

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search
Leo Lens

Leo Lens (Aarlanderveen, 9 april 1893–Delft, 23 maart 1942) was een Nederlands dichter. In het dagelijks leven was hij drukker, met een eigen drukkerij, 'De Twee Viertjes' genaamd, aan de Koornmarkt 44 te Delft.

Drukkerij De twee viertjes

Inleiding

Sinds 1931 verschenen in de Christelijke pers de roffelrijmen van Leo Lens. Vaak zeer eenvoudige rijmen die de dingen van de dag op vaak scherpe wijze belichtten. Er is bijna geen onderwerp dat niet door zijn lens even werd vastgelegd. Lieflijke, welluidende liedjes soms, over natuur- of kinderleven; hakkende hekeldichten vaak, die de politieke strijders krachtige wapens in de hand gaven. Bij zijn lezers sterk bemind om de juiste weergave van wat er in het christelijk volksdeel leefde, bij de politieke tegenstanders geducht om de felheid waarmee hij hun beeld projecteerde, heeft hij gedurende ongeveer tien jaren vrijwel elke dag in alle eenvoud zijn werk verricht.

Pseudoniemen

Pseudoniemen van de Delftse drukker Gerard van Oel zijn: Leo Lens (als roffelrijmer) en Petrus Prikkel (als hekeldichter).

Pretentie

Hoewel hij bijna al zijn vrije tijd besteedde aan 'rijmen' en geen pretentie had een dichter te zijn, kan het bundeltje Annus Domini ons er van overtuigen dat zeker niet alle werk geschreven is 'voor de krant' maar vaak tijdloos is.

Herinnering

Naast de bundels die tijdens zijn leven verschenen wil het bundeltje Annus Domini de herinnering aan hem behouden die hij in het rijk der natuur zo intens heeft beleefd.

Bibliografie

  • 1933 - Revèlje: Eerste greep van 25 Roffels om voor te dragen
  • 1938 - Bonte Parade: Greep gevarieerde Roffels geknipt om voor te dragen
  • 1946 - Annus Domini (Het jaar onzes Heeren)
  • 1950 - Toekomstmelodie; Zomerregen; 't Is een ridder

Externe links

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies