geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Kwartiermeester Hendrick Claesz Hogenhuijsen

From VerhalenWiki

Revision as of 08:55, 22 July 2018 by Rody (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Delfts blauwe tegel met VOC-driemaster uit de 17e eeuw
De benaming quartiermeester of kwartiermeester had verschillende betekenissen. Hier wil ik me beperken tot de maritieme kwartiermeester, waarvan ook Delft er een aantal voortbracht. Een van hen was Hendrick Claesz Hogenhuijsen.

Hendrick werd op 13 mei 1692 in Delft ten doop gedragen als zoon van plateelschilder Claes Pietersz Hogenhuijsen en Marijtie Hendricks. Hendrick zal derhalve vernoemd zijn naar zijn opa van moeders kant. Hij besloot al jong aan te monsteren bij de VOC. Zijn broer Jacob was reeds in 1708 als jongen in dienst getreden bij de VOC. In 1712 begon Hendrick als matroos op het schip 'Oosterstein' dat naar Batavia voer. Andere reizen naar Batavia volgden en in 1724 was hij inmiddels opgeklommen tot kwartiermeester op het schip 'Noordbeek'.

Kwartiermeester was de rang onder de bootsman met wie hij taken deelde. Hij stond dus tussen de matrozen en de bootslieden in. De kwartiermeester had directe zeggenschap over de bemanning. Ook fungeerden zij als bakmeester: ze deelden eten uit aan de bemanning en hielden orde tijden het schaften. Andere taken van de kwartiermeester waren wachtlopen en het wekken van de bemanningsleden die de volgende wacht moesten lopen. Voorts droegen zij er zorg voor dat de roerganger en de uitkijk vervangen werden. Aan het einde van hun wacht zag de kwartiermeester er op toe dat er gepompt werd, teneinde het schip droog aan de volgende wacht te kunnen overdragen. Verder droegen zij verantwoordelijkheid over de lantaarns en kompassen op het schip. Wanneer een sloep van boord ging was het de kwartiermeester die de sloep in gereedheid bracht. Altijd voer er in de sloep een kwartiermeester mee.

In 1720 was Hendrick, die zijn woonadres op het Achterom in de Ham had, in een andere boot gestapt; de huwelijksboot. Zijn bruidje was Judith Berghman die eveneens op het Achterom woonde. Het echtpaar kreeg meerdere kinderen, waarvan er enkelen zeer jong overleden. Toen Hendrick op 30 april 1732 met de 'Alblasserdam' uitvoer richting Batavia, was zijn vrouw zwanger. Op het moment dat zoon Nicolaus (vernoemd naar opa van vaders kant) op negen augustus 1732 gedoopt werd, was Hendrick op volle zee en al een eind op weg naar Kaap de Goede Hoop waar steevast een tussenstop werd gemaakt. Het was uit eindelijk zeven december van dat jaar dat hij in Batavia aankwam. Zijn nieuwgeboren zoon zou Hendrick nooit te zien krijgen, noch de rest van zijn gezin of het vaderland want op 15 mei 1733 overleed Hendrick Claesz Hogenhuijsen, ver weg van huis in het Verre Oosten.

Bronnen: ONA-Delft, VOC-opvarenden, DTB-Delft. uitleg gebruikte termen en afkortingen

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies