84 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
Penning op de restauratie van het pand aan de Koornmarkt 141 te Delft
: 102817
Gevel Koornmarkt W.Z. No. 81
: 135913
Gevel Koornmarkt W.Z. No. 81
: 135914
Gevel Koornmarkt W.Z. No. 81
: 135915
Gevel, Koornmarkt O.Z. No. 64
: 135918
Koornmarkt W.Z. No. 81
: 135911
Gevel Koornmarkt W.Z. No. 81
: 135912
: S7404
: S3613
: S7378

Koornmarkt

From VerhalenWiki

Revision as of 00:25, 4 January 2012 by PKrul (Talk | contribs) (Oorlogsmonument aan de Koornmarkt)

Jump to: navigation, search

Vermelding en vaststelling

Vermeld in 1532 als Voerstraet Corenmart [Br. 10]; bevestigd Raadsbesluit 30 januari 1997

Ligging


Monumenten aan de Koornmarkt

Koornmarkt 64; foto Michiel1972
Koornmarkt 12, de Synagoge is sinds 2007 in gebruik als permanente tentoonstellings- ruimte; foto M.Minderhoud

Op de website Achter de gevels van Delft is van 17 panden aan de Koornmarkt een beschrijving opgenomen, te weten nummer 1, nummer 2, nummer 4, nummer 8, nummer 12, nummer 24, nummer 25, nummer 31, nummer 42, nummer 43, nummer 49, nummer 64, nummer 65, nummer 67 waar het museum Paul Tétar van ELvenis gevestigd, nummer 69, nummer 71 en nummer 73.
Op de website Lijst van rijksmonumenten in Delft zijn 49 panden, gelegen aan de Koornmarkt, opgenomen.
De gemeente Delft heeft een eigen website waarin alle rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten zijn opgenomen. Van maar liefst 165 woningen aan de Koornmarkt wordt een korte beschrijving gegeven, waaronder het museum Paul Tétar van ELven op nummer 67 en de synagoge op nummer 12. Op nummer 66 is de Stichting De Griffioen gevestigd, een Medisch en Farmaceutisch Museum.

Koornmarkt 81; foto Michiel1972
In 2007 besloot het bestuur van Delft Design de Delftse Architectuurgids een nieuw uiterlijk te geven. De gids heeft, vergeleken met de vorige versie uit 1992, een nieuwe uitstraling met veel aandacht voor de recente architectonische aanwinsten in Delft. UIt de periode 1200 tot 1850 worden 6 panden aan de Koornmarkt beschreven, huisnummer 36, 64, 67, 81, 93 en 95. Uit de periode 1850 tot 1900 wordt aan 2 panden aandacht besteed, Koornmarkt nummer 12 en nummer 70.Oorlogsmonument aan de Koornmarkt

namenwand Synagoge; foto Erfgoed Delft

In de synagoge aan de Koornmarkt is een namenwand met de namen van de Delftse joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gedeporteerd, aangebracht. Sinds de koop van de synagoge van de Gemeente Delft door de Stichting Behoud Synagoge Delft in 1996 bestonden er plannen voor een permanente tentoonstelling over de geschiedenis van de joden in Delft. Die tentoonstelling is sinds 2007 te bezichtigen. Een onderdeel van deze tentoonstelling die pas nu is gerealiseerd, is de namenwand ter nagedachtenis aan de omgekomen Delftse joden tijdens de Tweede Werldoorlog. Op dinsdag 28 september is de namenwand onthuld door de wethouder voor Cultuur van de Gemeente Delft, Milène Junius, in de Synagoge van Delft, Koornmarkt 12. De namenwand geeft de namen, de geboorte-en overlijdengsplaats en de bijbehorende data weer, van de Delftse joden die vanuit of in Delft zijn omgekomen als gevolg van de oorlog.
Leerlingen van het CLD hebben, in het kader van een geschiedenisproject, onderzoek gedaan naar Joden in Delft rond de tweede Wereld oorlog.

Joden en de stad Delft en omgekomen in de 2e W.O. 1939-1945 geboren, = *, overleden, = †, (000) = actenr. gewoond, gewerkt, student, ondergedoken, enz. in Delft.

Namen uit: Blijvers en voorbijgangers, Joden in Delft.Gemerkt met ■ Zogenoemde Synagogelijst.(2011)Gemerkt met SY Namen uit: Gedenkboek T.H. 1940-1945.(1946) Gemerkt met T.H. Namen uit: Slag om Ypenburg. Gemerkt met YP (Verwanten.Gemerkt met ( ) Misschien een link met Delft. Gemerkt met Delft ? Aangevuld uit de sites: Digitale Stamboom Portaal, Gens Lias, oorlogsslachtoffers, Joodse gemeenschap in Nederland, Joods Monument, diverse boeken o.a Strijd en verzet in de Prinsenstad door J.W de Blij.

Samengesteld en aangevuld door P.L.Krul, 01-01-2012

Tijdens de 2e wereldoorlog(1939-1945) omgekomem Joden. KADDIESJ

1939

Koster, Jacob, *, Delft, Oude Langendijk 24, 19-01-1896, zn. van Koster, Louis, koopman, en Soester, Eva, mucicus, †, Het Kanaal, a./b. s.s, Simon Bolivar, 18-11-1939, duitse zeemijn, rivier de Thames

1940

Sanders, Moise Louis, *, St. Jans Molenbeek, (Brussel) 03-03-1916, zn. van Sanders, Louis en Sprotte, Marthe Berthe van, geh. met Blik, Betje, (†,Vernietigingskamp Sobibor (Polen) 11-06-1943) wonende ’s Gravenhage, dpl. soldaat grenadiers, gesneuveld in de strijd tijdens de inval, †, Delft, 10-05-1940, (265) begraven, Isr. begr. pl. Wassenaar YP Toen op een dak van een huis aan de Brasserskade (Delft) een parachutist was geland, trapte een woedende Sanders hem er af. Toen zijn luitenant zich later achter een mitrailleur wilde plaatsen, duwde de omstuimige soldaat hem weg om zelf het vuur te openen. Enkele ogenblikken later sneuvelde hij achter het wapen. Onderscheiden met het Bronzen Kruis.

Denekamp, Paul Jacobus, *, Delft, Phoenixstraat 21, 03-06-1907, (442) zn. van Denekamp, Eliazer Jacobus, officier van gezondheid, arts, generaal, en Polak, Jeannette, wonende Den Haag, Spotvogellaan 4, geh. met Vreedenburg, Annette, wonende te Oss, ir. chemicus, res.1e luitenant, staf-22, Koninklijke Landmacht, comm. Korps motordienst, gesneuveld in de strijd tijdens de inval, †, Delft, 13-05-1940, (336) begr. isr. begr. pl. Wassenaar

Roffesa, Alexander, *, Den Haag, 31-05-1876, zn. van Roffesa, Izaac en Sanders, Ester, geh. met Noort, Rachel, wonende ’s Gravenhage, Wolmaranstraat 344, †, Delft, 30-05-1940, (322) omstandigheden onbekend

Benjamins, Sara, *, Amsterdam, 26-09-1880, dr. van Benjamin, Jacob Jonas en Goudsmid, Sientje, winkelierster, geh. met Arend, Isaac, †, Delft, 23-11-1940, omstandigheden onbekend

Solmanovits, Enny, *, Rotterdam, 13-09-1927, dr. van Solmanovits, Markus en Cats, Johanna, †, Delft, 29-12-1940, omstandigheden niet bekend uit de begr.boeken van de Joodse begr. plaats te Rotterdam is bekend dat Enny aldaar is begraven.

1941

Susholz, Lena, *, Delft, 13-03-1859, (153) dr. van Susholz, Koppel, (Jacob), meester vleeschhouwer, en Norden, Rebecca, geh. Delft, wed van uitgever Rosendaal, Salomon, †, Apeldoorn, Verpleeginrichting Het Apeldoornse Bos, 27-02-1941 (Haar dochter, Rosendaal, Elisabeth Regina, was daar verpleegster. †, Vernietigingskamp Sobibor, 05-03-1943)

Feldmann, Clarence, *, New-York, 14-01-1867, zn. van Feldmann, Carl en Goldstein, Pauline, prof. hoogleraar T.H. electrotechniek, wonende Delft, Rotterdamscheweg 101, overleden door emoties tijdens het wegvoeren van zijn vrouw, Stamm, Lina, †, Delft, 21-07-1941 (470)

Hessen, Albert Bernard, *, Groningen, 11-05-1910, zn. van Hessen, Leo en Beer, Nanny de, wonende Amsterdam, Zuider Amstellaan 183, cartonagefabrikant, wonende of onderduikend, Delft, Piet Heijnstraat 17, werd rechtstreeks naar Westerbork vervoerd, †, Hellendoorn, 25-07-1941

Faro, Samuel, *, Amsterdam, 1861, zn. van Faro, Alexander en Levinson, Duifje, †, Delft, 17-10-1941,(610) omstandigheden onbekend, begr. Rotterdam

Stam, Joseph van der, *, Delft, 20-12-1855, zn. van Stam, Hijman, vleeschhouwer, en Nieuwkerk, Heintje,(Henderijntje) vleeshouwer, geh. met Mendels, Sibilla, (†, Westerbork, 06-06-1943) wonende Hilversum, Gijsbrecht van Aemstelstraat 308, †, Hilversum, 24-12-1941, omstandigheden onbekend

1942

Kroese, Angeneta, *, Sloten, 04-11-1914, dr. van Kroese, Jan en Nederlof, Anna Catharina, , geh. met Soberski, Louis, wonende Delft Koepoortstraat 141, †, Delft, 01-01-1942 (1), omstandigheden onbekend

Glaser, Ernst, *, Tilburg, 20-03-1918, zn. van Glaser, Benjamin Philip en Weijl, Frieda, student T.H, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 11-03-1942 T.H.

ERNST GLASER, Vermist. Ernst Glaser, geboren 20 maart 1918, trachtte evenals zijn vier jaar jongeren broer Karel Glaser aan den greep der Jodenvervolging te ontkomen. Hij begaf zich op weg naar Zwitserland, doch werd reeds in Brussel gearresteerd. Sindsdien is niets meer van hem vernomen. T.H.

Levie, Eva, *, Breda, ca. 1894, dr. van Levie, Maurits en Cohen, Sara Josephus, geh. met Heukels, Anthonie, †, Delft, 23-05-1942 (314) omstandigheden onbekend

Mainzer, Samuel, *, Burculo, 16-05-1869, zn. van Mainzer, Bernard en Rosendaal, Carolina, geh. met Bruin, Johanna de, wonende Delft, Raam 56, Kolk 34, †, Delft, 27-06-1942, (376) omstandigheden onbekend, begr: Joodsche begr. pl. Rotterdam SY

Muhlrad, Max, *, Rotterdam, 16-02-1921, kantoorbediende, zn. van Muhlrad, Jacob en Rosenzweig, Fanny, wonende Delft Doelenstraat 108, geh. met Solmanovitz, Diny, wonende Delft Heemskerkstraat 32, uit: Delfsche Courant, verloofd, Delft, 22-02-1942, geen ontvangdag, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) ), 04-08-1942, aangifte: 1956(61) ■ Politierapporten Delft, Dag & Nacht, 05-08-1942 M. Solmanovits, Heemskerkstr. 32, geeft kennis, dat de bij hem inwonende schoonzoon, Max Muhrad, 21 jr., diens vrouw Dini Solmanovits en zijn zuster Lottie Muhrad, in den avond van 04-08 te omstreeks 18.00 een eindje zijn gaan wandelen. Tot op heden daarvan niet zijn teruggekeerd. Hij vraagt of hier omtrent hen iets bekend is. Hem medegedeeld dat hier niets omtrent hen bekend is. (Marge: Rood potlood: Zijn in Frankrijk gevangen genomen, C.V.P. bekend.) 06-08-1942 (Vraagt nu naar zijn dochter. Weer niets bekend) Datum overlijden klopt dus niet met de verklaring. Was bedoeld als dekking?

Solmanovitz, Diny, *, Rotterdam, 15-01-1922, dr. van Solmanovitz, Markus, en Cats, Johanna, geh. met Muhlrad, Max, Delfsche Courant, verloofd, Delft, 22-02-1942, geen ontvangdag, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 04-08-1942, aangifte: 1956(60) ■ Politierapporten Delft, Dag & Nacht, 05-08-1942 M. Solmanovits, Heemskerkstr. 32, geeft kennis, dat de bij hem inwonende schoonzoon, Max Muhrad, 21 jr., diens vrouw Dini Solmanovits en zijn zuster Lottie Muhrad, in den avond van 04-08 te omstreeks 18.00 een eindje zijn gaan wandelen. Tot op heden daarvan niet zijn teruggekeerd. Hij vraagt of hier omtrent hen iets bekend is. Hem medegedeeld dat hier niets omtrent hen bekend is. (Marge: Rood potlood: Zijn in Frankrijk gevangen genomen, C.V.P. bekend.) 06-08-1942 (Vraagt nu naar zijn dochter. Weer niets bekend)

Boeken, Heintje, *, Amsterdam, 29-12-1918, dr. van Boeken, Solomon en Klijn, Engeltje de, geh. met Kar, Salomon van der, gewoond (1941) Delft, Oude Delft 89, wonende Rotterdam, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 05-08-1942, aangifte: 1950 (1446)

Kar, Engeltje van der, *, Delft, Oude Delft 89(?), 05-08-1941, dr. van Kar, Salomon van der en Boeken, Heintje, gewoond (1941) Oude Delft 89, wonende Rotterdam, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 05-08-1942 (1 jaar en dood), aangifte: 14-12-1949 (1754)

Kar, van der Grietje, *, Rotterdam, 08-12-1937, dr. van Kar, Salomon van der en Boeken, Heintje, gewoond (1941) Delft, Oude Delft 89, wonende Rotterdam, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 05-08-1942, aangifte: 14-12-1949 (1755

Kar, van der, Marcus, *, Rotterdam, 19-01-1939, zn. van Kar, Salomon van der en Boeken, Heintje, gewoond (1941) Delft, Oude Delft 89, wonende Rotterdam, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 05-08-1942, aangifte: 14-12-1949 (1757)

Kar, Sientje van der, *, Rotterdam, 24-02-1940, dr. van Kar, Salomon van der en Boeken, Heintje, gewoond (1941) Delft, Oude Delft 89, wonende Rotterdam, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 05-08-1942, aangifte: 14-12-1949 (1761)

Delft? (Vermoedelijk met Delft te maken, doch geen aanwijzing gevonden) Slier, Keetje, *, Rotterdam, 18-07-1898, dr. van Slier, Salomon, en Arend, Sara van, geh. met Sluis, Jacob van der, wonende Rotterdam, Noorderkanaalweg 14 K, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 16-08-1942, aangifte, 1950 (A 2223)

Dam, Betje van, *, Groningen, 19-11-1899, dr. van Dam, Andries van en Tromp, Frouktje, geh. met Schnitzler, Mozes, wonende Delft, Laan van Overvest 34, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 19-08-1942, aangifte: 02-09-1950 (464) ■

Schnitzler, Alida, *, Rotterdam, 21-08-1934, dr. van Schnitzler, Mozes, en Dam, Betje van, wonende Delft, Laan van Overvest 34, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 19-08-1942, aangifte: 02-09-1950 (471) ■

Schnitzler, Isidor, *, Rotterdam, 09-12-1932, zn. van Schnitzler, Mozes, en Dam, Betje van, wonende Delft, Laan van Overvest 34, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 19-08-1942, aangifte: 02-09-1950 (469) ■

Schnitzler, Joseph, *, Rotterdam, 13-03-1938, zn. van Schnitzler, Mozes, en Dam, Betje van, wonende Delft, Laan van Overvest 34, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 19-08-1942, aangifte: 02-09-1950 (468) ■

Schnitzler, Leonardus, *, Rotterdam, 01-08-1929, zn. van Schnitzler, Mozes, en Dam, Betje van, wonende Delft, Laan van Overvest 34, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 19-08-1942, aangifte: 02-09-1950 (467) ■

Schnitzler, Louis Andries, *, Rotterdam, 27-10-1930, zn. van Schnitzler, Mozes, en Dam, Betje van, wonende Delft, Laan van Overvest 34, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 19-08-1942, aangifte: 02-09-1950 (466) ■

Schnitzler, Saartje, *, Rotterdam, 13-04-1936, dr. van Schnitzler, Mozes, en Dam, Betje van, wonende Delft, Laan van Overvest 34, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 19-08-1942, aangifte: 02-09-1950 (465) ■

Rudelsheim, Simon Bernard, *, Tjepoe, (N.O.I.) 23-03-1920, student T.H., wonende Nieuwe Plantage 80, Hof van Delftlaan 107, vertrok na oproep, 17-08-1942, zelfdoding door ophanging na opsluiting in cel, †, Langres, 21-08-1942 T.H. ■ SIMON BERNHARD RUDELSHEIM Onbekende doodsoorzaak. Simon Rudelsheim moest zich als volbloed Jood op 17 Augustus melden in Rotterdam. Op dien dag is hij inderdaad vanuit Delft vertrokken, zooals later bleek om te trachten om over land naar Engeland te ontkomen. Hij was daarbij in gezelschap van twee lotgenooten: de eerste werd in Brussel gearresteerd; de tweede liep in Noord-Frankrijk in de val. Rudelsheim bereikte Parijs en woonde daar eenigen tijd. Op 2 December 1942 ontving de Rijks Recherce Centrale uit Den Haag een schrijven van het “Bureau Befehlhaber der S.D. im Bereich des Sicherheitsbefehlshaber im Frankreich”, waarin aan de hand van 3 foto’s indentificatie van een lijk werd gevraagd. Het lijk werd geïdentificeerd als zijnde van Rudelsheim. Het Duitsche schrijven was vergezeld van een dossier waaruit bleek, dat de Duitschers Rudelsheim niet vanwege zijn Jood-zijn ombrachten. Helaas ging dit dossier tendeele verloren bij het bombardement van Nijmegen op 22 Februari 1944. Het overige deel van het dossier is sinds de bevrijding door vele militaire handen gegaan en op raadselachtige wijze verdwenen. / Wel nimmer zal de tragedie welke zich in Parijs om Rudelsheim afspeelde, kunnen worden opgehelderd. T.H. ■

Roode, Rebecca de, *, Delft, Binnenwatersloot 18 A, 31-05-1916, dr. van Roode, Jacques Abraham, winkelier in radioartikelen, en Cohen, Hilletje, geh. met Straus, Johan, wonende Scheveningen, Keizersstraat 116, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 23-08-1942

Lavino, Jacoba, *, Rotterdam, 30-08-1888, dr. van Lavino, Abraham en Tokkie, Sara, wonende Rotterdam, 1e Middellandstraat 76 B, bij haar 2 zussen en zwager, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 26-08-1942, aangifte 1950 (3038) Politie Delft, Dag & Nachtrapporten 11-08-1942 19.10 Doc. Dienst Den Haag: Op last van de Si-Po moeten 2 Israelieten worden gearr., die zich bevinden bij Barneveld, Breestraat 2. 22.00 Gearr.: Jacoba Lavino, *, Rotterdam, 30-08-1888 en de gevl. Duitsche Jood, Hans Hymann, *, Kreveld, 05-11-1915 (Inktpen) Koopman, Stadhouderkade 130, Amsterdam. 12-08-1942 00.30 Vertrekt het busje naar Den Haag

Hartogs, David Maurits, *, Delft, Vlamingstraat 16, 12-02-1892, (130) zn. van Hartogs, Elias, koopman, en Gazan, Eva, geh. met Gelder, Clara, makelaar, wonende Den Haag, Sleedoornstraat 15, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 03-09-1942

Heymann, Hans, *, Kreveld, 05-11-1915, zn. van Heymann, …… en Goldschmidt, ……., wonende Amsterdam, Stationkade 130, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 03-09-1942 Politie Delft, Dag & Nachtrapporten 11-08-1942 19.10 Doc. Dienst Den Haag: Op last van de Si-Po moeten 2 Israelieten worden gearr., die zich bevinden bij Barneveld, Breestraat 2. 22.00 Gearr.: Jacoba Lavino, *, Rotterdam, 30-08-1888 en de gevl. Duitsche Jood, Hans Hymann, *, Kreveld, 05-11-1915 (Inktpen) Koopman, Stadhouderkade 130, Amsterdam. 12-08-1942 00.30 Vertrekt het busje naar Den Haag

Muhlrad, Lottie *, Rotterdam, 14-07-1922, dr. van Muhlrad, Jacob en Rosenzweig, Fanny, winkelbedienster, wonende Delft, Doelenstraat 108, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen), 04-09-1942 ■ Politierapporten Delft, Dag & Nacht, 05-08-1942 M. Solmanovits, Heemskerkstr. 32, geeft kennis, dat de bij hem inwonende schoonzoon, Max Muhrad, 21 jr., diens vrouw Dini Solmanovits en zijn zuster Lottie Muhrad, in den avond van 04-08 te omstreeks 18.00 een eindje zijn gaan wandelen. Tot op heden daarvan niet zijn teruggekeerd. Hij vraagt of hier omtrent hen iets bekend is. Hem medegedeeld dat hier niets omtrent hen bekend is. (Marge: Rood potlood: Zijn in Frankrijk gevangen genomen, C.V.P. bekend.)

Cohen, Willem David, *, Amsterdam, 11-05-1889, dr. ir. geh. gew. met Emrik, Claire Elisabeth, geh. met Levie, Sylvia Renée Louise de, privaat hoogleraar T.H. Delft, rector R.U. Leiden, wonende Den Haag, Diepenbuschstr. 124, razzia, Den Haag, 11-09-1942, †, Concentratiekamp Auschwitz, 17-09-1942 T.H., met zijn vrouw, dochter en zoon DR. IR. W.D. COHEN Vermist sinds December 1942 Dr. Ir. W.D.Cohen werd op 22 November als Jood ontslagen uit zijn functie als privaat-docent in de Organische Chemie. Bijna een jaar later, October 1941, vond hij een werkkring als leeraar in de scheikunde toen in Den Haag het Gem. Lyceum voor Joodsche leerlingen werd opgericht/ Zijn arrestatie, tezamen met zijn vrouw en beide kinderen, (zie onderaan) volgde, toen in September 1942 bij een razzia een bepaalde Joodsche familie niet thuis werd getroffen en als represaille geheel willekeurig enkele andere gezinnen van hun vrijheid werden beroofd. Van Westerbork werden zij naar het Oosten getransporteerd. Wat hem verder is overkomen laat zich, bij het ontbreken van elk bericht, slechts gissen. T.H. (Echtgenote (Levie, Sylvia Renée Louise de, *, Hoogezand, 19-12-1901, dr. van Levie, David de en Israels, Magdalena Helena, geh. met Cohen, Willem David, wonende Den Haag, Diepenbuschstr. 124, razzia, Den Haag, 11-09-1942, †, Concentratiekamp Auschwitz, 17-09-1942) (Dochter) (Cohen, Alice Elisabeth, *, Voorburg, 26-03-1925, dr. van Cohen, Willem David en Emrik, Claire Elisabeth, wonende Den Haag Diepenbuschstr. 124, 5e klas joods lyceum, razzia, Den Haag, 11-09-1942, †, Concentratiekamp Auschwitz, 17-09-1942) (Zoon) (Cohen, Herman Davey, *, Voorburg, 15-08-1926, zn. van Cohen, Willem David en Emrik, Claire Elisabeth, wonende, Diepenbuschstr. 124 Den Haag, 3e kl. joods lyceum,

razzia, Den Haag, 11-09-1942, 

†, Concentratiekamp Auschwitz, 17-09-1942)

Schnitzler, Mozes, *, Rotterdam, 04-02-1899, zn. van Schnitzler, Joseph en Davids, Alida, geh. met Dam, Betje van, wonende Delft, Laan van Overvest 34, bontsnijder, koopman in oude kleding, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 19-09-1942, aangifte: 31-12-1946 (828) ■

Andriesse, Hedwig, *, Lank, 21-01-1915, geh. met Moses, Heijman, wonende Pijnacker Zuiderstraat 17, †, Auschwitz, 21-09-1942 Op 17-08-1941 werd hun woning in Rotterdam, Provenierstraat 16 A, door een Britse luchtaanval in puin gegooid. Hetty was zwaargewond. Op 13-10-1941 heeft het echtpaar een kamer gehuurd in Pijnacker. Haast 1 jaar later, op 07-09-1942 werden ze uit hun kamer gehaald door een stel nsbers. (Na overdracht aan de Duitschers kwamen ze op het Delftse politiebureau terecht.) Op 15-09-1942 werden ze (vanuit daar) gedeporteerd naar doorgangskamp Westerbork waar ze op 17-09-1942 aankwamen. De volgende dag werden ze verder versleept naar Polen, alwaar Hetty bij aankomst gelijk omgebracht werd. (E. van Baarle: Vertrokken zonder nader adres, de Joodse inwoners en onderduikers van Pijnacker) (2005)

Cohen, Jacob Richard, *, Rotterdam, 21-11-1905, zn. van Cohen, Levie en Pels, Saartje, wonende Delft, Oostsingel, †, Delft, 29-09-1942, (528) omstandigheden onbekend

Dijk, Andries Meijer, van *, Rotterdam, 29-03-1920, zn. van Dijk, Benjamin Samuel van en Levie, Sophia Emma Clara, wonende Delft, Julianalaan 42, = Poortlandplein 121, opgepakt 08-10-1942, †, Concentratiekamp Auschwitz, 30-09-1942, aangifte: 02-04-1950 (463) ■

(Onderstaande persoon heeft (misschien) via Delft de aandacht getrokken.) (Fuld, Jacob, *, Den Haag, 06-02-1906, zn. van Fuld, Salomon en Hoefnagel, Sara, wonende Den Haag, Piet Heinstraat 124, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 30-09-1942, aangifte Den Haag 15-09-1950 (2356) Dag & Nachtrapporten Politie Delft: 07-01-1942, 13.00 Jacob Fuld, *, Den Haag, 06-02-1906, koopman, Den Haag, Piet Heinstraat, Hij bood lederen jassen te koop aan, de prijs is te hoog. Mag niet een bedrijf reizende uitvoeren en als Jood verboden handel te drijven op een openbare markt. 18.30 Fuld heengezonden.) (Dat is bijzonder met 3 “overtredingen” en dan “zomaar” weg!!)

Kar, David, van der, *, Rotterdam, 24-05-1925, zn. van Kar, Moses van der, koopman, en Kar, Grietje van der, wonende Delft, Raamstraat 86, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 30-09-1942, aangifte: 14-12-1949 (1753) ■

Kar, Jacob van der, *, Rotterdam, 03-03-1921, zn. van Kar, Moses van der, koopman, en Kar, Grietje van der, wonende Delft, Raamstraat 86, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 30-09-1942, aangifte: 14-12-1949 (1756) ■

Kar, Salomon van der, *, Rotterdam, 12-07-1908, zn. van Kar, Moses van der en Kar, Grietje van der, geh. met Boeken, Heintje, gewoond (1941) Delft, Oude Delft 89, wonende Rotterdam, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 30-09-1942, aangifte: 14-12-1949 (1758)

Kar, Sientje van der *, Amsterdam, 23-03-1907, dr. van Kar, Moses van der, koopman, en Kar, Grietje van der, wonende Delft, Raamstraat 86, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 30-09-1942, aangifte: 14-12-1949 (1760) ■

Katzenstein, Meta, Wehrda, 25-07-1904, dr. van Katzenstein, Jacob en Wallach, Besschen, lerares modevakschool, naaister, gewoond Delft, Noordeinde 7, wonende Markt 25, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 30-09-1942, aangifte: 01-09-1950 (459) ■

Konijn, Eduard, *, Amsterdam, 09-07-1920, zn. van Konijn, Barend en Dreese, Margaretha, boekhoudster, student T.H, wonende Delft, Floresstraat 9, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 30-09-1942 T.H. ■ EDUARD KONIJN Vermist. Van Eddy Konijn is slechts bekend, dat hij met een van de eerste Joden-transporten op 24 Juli 1942 naar Westerbork is afgevoerd. Hij was toen 22 jaar. Later bracht men hem naar Auschwitz. Ook van Eddy’s familie is nooit meer iets vernomen. T.H. ■

Koster, Alexander, *, Rotterdam, 12-07-1922, zn. van Koster, Salomon, magazijnbediende, en Cohen de Solla, Keetje, student wiskunde T.H., oproep zomer 1942 om te deporteren, 1 dag in Westerbork, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 30-09-1942

Olman, Henriëtte, *, Delft, 4e Westerdwarsstraat 1, 06-03-1894, (238) dr. van Olman, Israël, sigarenmaker, en Polak, Mietje, wonende Den Haag, Hoefkade 8, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 30-09-1942

Roode, Johanna de, *, Rotterdam, 25-01-1910, (859)dr. van Roode, Alexander Abraham de en Stam, Jansje van der, wonende Delft, Choorstraat 21, geh. met Hartog, Simon den, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) Auschwitz, 30-09-1942 (2001), met haar man (Echtgenoot) (Hartog, Simon den, *, Sliedrecht, 13-09-1903, zn. van Hartog, Hartog den en Hartog, Marianna den, grondwerker, geh. met Roode, Johanna de, wonende Rotterdam Beukelsdijk 25 a, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) Auschwitz, 30-09-1942 (1716)

Roth, Erich Moritz, *, Breslau, 06-11-1919, kwam uit Leiden naar Delft, tot 06-03-1941, vluchte naar Bussum, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 30-09-1942

Schnitzler, Frouktje, *, Rotterdam, 11-08-1925, dr. van Schnitzler, Mozes, en Dam, Betje van, dameshoedenmaakster, wonende Delft, Laan van Overvest 34, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 30-09-1942, aangifte: 02-09-1950 (470) ■

Delft? (Vermoedelijk met Delft te maken, doch geen aanwijzing gevonden) (Sluis, Jacob van der, *, Rotterdam, 06-12-1897, (9776) zn. van Sluis, Simon van der en Arend, Betje van, geh. met Slier, Keetje, wonende Rotterdam, Noorderkanaalweg 14 K, koopman, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 30-09-1942)

Delft?(Vermoedelijk met Delft te maken, doch geen aanwijzing gevonden) (Swaep, Hester, *, Rotterdam, 11-02-1923, dr. van Swaep, Isaäc en Jacobs, Rachel, wonende, Oosthaven 10, Gouda, dienstmeisje in het centraal Isr. Oude- en Vrouwenhuis, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 30-09-1942)

Walg, Marianna Jetta, *, Delft, Brabantsche Turfmarkt 65, 20-03-1915, dr. van Walg, Meyer, antiquair, en Blom, Betje, geh. met Soesman, Jacob, wonende Rotterdam, verkoopster, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 30-09-1942, samen met haar man aangifte: Rotterdam,1950 (2598) (Echtgenoot) (Soesman, Jacob, *, Meerssen, 09-05-1902, zn. van Soesman, Eduard en Elias, Johanna, wonende Rotterdam, Hoevestraat 21 A, arbeider, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 30-09-1942, aangifte: Rotterdam, 1950 (2495)

Susholz, Julie, *, Delft, Binnenwatersloot 22, 22-01-1882, (77) dr. van Susholz, Carel, vleeschhouwer, en Bosman, Sara, wonende Den Haag, zelfdoding na oproep, †, ’s Gravenhage, 03-10-1942

Susholz, Catharina, *, Delft, Binnenwatersloot 22, 12-02-1883, (120) dr. van Susholz, Carel, vleeschhouwer, en Bosman, Sara, wonende Den Haag, zelfdoding na oproep, †, ’s Gravenhage, 04-10-1942

Susholz, Rebecca, *, Delft, Binnenwatersloot 22, 09-08-1880, (607) dr. van Susholz, Carel, vleeschhouwer, en Bosman, Sara, wonende Den Haag, zelfdoding na oproep, †, ’s Gravenhage, 05-10-1942

Koster, Elias Victor, *, Delft, Paralelweg 15, 22-05-1894, (490) zn. van Koster, Louis, koopman, en Soester, Eva, geh. met Fresco, Fanny, wonende Den Haag, musicus, koopman, †, Centr. Europa, 1942/-3, (08-10-1942 ?)aangifte Den Haag 1952 (Echtgenote) (Fresco, Fanny, *, Den Haag, 07-10-1894, dr. van Fresco, Israel en Poons, Adele, dienstbode, geh. met Koster, Elias Victor, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 08-10-1942, aangifte Den Haag 1951) (Zoon) (Koster, Louis Victor, *, Den Haag, 14-08-1927, zn. van Koster, Elias Victor en Fresco, Fanny, †, Centr. Europa, 1943) (Zoon) (Koster, Israel, *, Den Haag, 03-04-1929, zn. van Koster, Elias Victor en Fresco, Fanny, †, Oswiesim, kamp Auschwitz, (Polen) 08-10-1942) (Dochter) (Koster, Eva, *, Den Haag, 01-08-1931, dr. van Koster, Elias Victor en Fresco, Fanny, †, Oswiesim, kamp Auschwitz, (Polen) 08-10-1942) (Zoon) (Koster, Emanuel, *, Den Haag, 01-11-1933, zn. van Koster, Elias Victor en Fresco, Fanny, †, Oswiesim, kamp Auschwitz, (Polen) 08-10-1942)

Cohen, Alexander Sallie Willem Hendrik, *, Amsterdam, 16-01-1907, zn. van Cohen, Hartog en Nathans, Rozetta, beambte groente & fruitcentrale, wonende Delft, (bij de fam. Duijl, van), Hugo de Grootstraat 188, Kloosterkade 172, C. Fockstr. 29, †, Mauthausen, (Oostenrijk)10-10-1942, aangifte: 26-05-1950, (308) ■ Politie Delft Dag & Nachtrapporten. 10-07-1942 19.30 Wordt door de rech. Willemse in cel E in arrest gesteld op last van de Si-Po. Alexander Sallie W.H.Cohen, *, Amsterdam, 16-01-1907, w. Coenderstraat 12, ambt. Groente en Fruitcentrale, op vermoeden van het verkoopen van zijn fiets. Wordt morgen naar Den Haag gebracht. Fl. 41.65 in kastje.

Delft? (Vermoedelijk met Delft te maken, doch geen aanwijzing gevonden) (Gelderen, Leentje van, *, Rotterdam, 15-03-1866, (991) dr. van Gelderen, Ephraim en Gelder, Kaatje van, geh. met Dijk, Dirk van, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 15-10-1942)

Olman, Kaatje, *, Delft, 22-05-1863, (351) dr. van Olman, Eliazar Israël, koopman, en Maas, Aaltje, gehuwd met Cats, Jacob, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 15-10-1942

Olman, Leentje, *, Delft, 14-03-1876, (176), dr. van Olman, Eliazer Israël, bediende aan de Polytechnische school, en Maas, Aaltje, geh. met Frenk, Hendrik, wonende Den Haag, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 15-10-1942, met haar man (Echtgenoot) (Frenk, Hendrik, *, Rotterdam, 11-12-1879, zn. van Frenk, Levi en Bueren, Leentje van, geh. met Olman, Leentje, wonende Den Haag, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 15-10-1942)

Olman, Samuel, *, Delft, 14-03-1869, (189) zn. van Olman, Eliazar Israël, koopman, bediende Polytechnische school, en Maas, Aaltje, geh. met Flora, Marianna, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 15-10-1942, met zijn vrouw (Echtgenote) (Flora, Marianna, *, Den Haag, 02-01-1896, dr. van Flora, Jonas en Kloot, Roosje, geh. met Olman, Samuel, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 15-10-1942)

Berlijn, Joseph Levie *, Rotterdam, 02-03-1892, (1349) zn. van Berlijn, Levie en Cohen, Helena, geh. met Schouman, Wilhelmina Adriana Marianna, wonende Delft, Voorstraat 8 a, winkel in koloniale waren, exploitant hotel, †, Concentratiekamp Auschwitz, 19-10-1942, aangifte: (264) ■

Drees, Henriette, *, Rotterdam, 30-11-1886,(5) dr. van Drees, Nathan en Andriesse, Eva, geh. met Viool, Josua, wonende Delft, Gasthuislaan 200, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 19-10-1942 (393

Dijk, Benjamin Samuel, van *, Zuidland, 20-06-1884, zn. van Dijk, Andries van en Stibbe, Louisa, geh. met Levie, Sophia Emma Clara, veehandelaar, wonende Delft, Julianalaan 42, = Poortlandplein 121, opgepakt 08-10-1942, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 19-10-1942, aangifte: 02-04-1950 (636) ■ Politie Delft, Dag & Nachtrapporten 04-03-1942 10.50 Ter beschikking van de CCCD is in het glazen kamertje geplaatst : Benjamin Samuel van Dijk, *, Zuidland, 20-06-1884, veehandelaar, wonende Julianalaan 42.12.35. In arrest gesteld door rech. serne (Mocht niet handelen als Jood)

Dijk, Louise Bertha, van *, Oud-Beijerland, 31-01-1918, dr. van Dijk, Benjamin Samuel van en Levie, Sophia Emma Clara, wonende Delft, Julianalaan 42, = Poortlandplein 121, opgepakt 08-10-1942, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 19-10-1942, aangifte: (34) ■

Levie, Sophia Emma Clara, *, Brielle, 21-11-1890, dr. van Levie, Meijer en Elekan, Bertha, geh. met van Dijk, Benjamin Samuel, wonende Delft, Julianalaan 42, = Poortlandplein 121, opgepakt 08-10-1942, †, Concentratiekamp Auschwitz, 19-10-1942, aangifte: 11-12-1950 (637) ■

Viool, Josua, *, Rotterdam, 06-07-1885, (3183) zn. van Viool, Raphael en Sanders, Engeltje, geh. met Drees, Henriette, wonende Delft, Gasthuislaan 200, wafelbakker, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 19-10-1942 (474) ■

Wolf, Sophia Maria, *, Rotterdam, 19-06-1910, geh. met Solmanovitz, Samuel, wonende Delft, van Heemskerkstraat 32, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 29-10-1942

Levie, Jetje, *, Zuidland, 03-03-1881, dr. van Levie, Philipus en Stad, Saartje, geh. met Stad, Jacob, wonende Delft, Markt 58, †,Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 02-11-1942 ■

Stad, Jacob, *, Rotterdam, 08-08-1874, (3142) zn. van Stad, Abraham en Spaanbroek, Betje, winkelier, geh. met Levie, Jetje, , wonende Delft, Markt 58, winkel in electrische artikelen, verkocht aan de hr. Bergman, die de winkel voortzette onder de naam “All Wave”, het echtpaar ging wonen Delft, Choorstraat 37 A, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 02-11-1942 (386) ■ Politie Delft, Dag & Nachtrapporten. 28-10-1942 21.50 Opdracht ontvangen van den heer c.v.p. n.l. het personeel belast met post 1 (Markt) vanaf heden toezicht te houden op den winkel van Stad, (Jood) die heden naar den Haag werd overgebracht.

Birnbaum, Ernst Henri,*, Amsterdam, 16-05-1915, zn. van Birnbaum, David en Birnbaum, Therese, student T.H. winkeleigenaar, voorlezer Ned-Isr. gemeente, wonende Delft, Hugo de Grootplein 11, †, Mauthausen, (Oostenrijk) 08-11-1942, aangifte: 22-06-1946 (384) T.H. ■ Politie Delft Dag & Nachtrapporten 29-08-1942 12.00 Wordt door rech. willemse t.b.v. de si-po in arrest gesteld: Ernst Henri Birnbaum, *, Amsterdam 16-05-1915, w. Hugo de Grootplein 11 (Jood) Maandag a.s. Den Haag. Cel A ERNST BIRNBAUM Overleden 8 November 1942 te Mauthausen. Onder het pretext dat hij zijn radio niet had ingeleverd, werd Ernst Birmbaum op 29 Augustus 1942 door de Duitschers te Delft gearresteerd/ Van zijn verblijf in de gevangenis te Scheveningen en de concentratiekampen in Amersvoort en Mauthausen is slechts zeer weinig bekend/En tenslotte de eenvoudige mededeeling van “overlijden” op 8 November 1942. Ernst was toen in zijn acht en twintigste levensjaar, en had een negenjarige scheikundige studie achter zich. T.H. ■

Beugen, Henriëtte Francina van, *, Onstwedde, 13-03-1913, dr. van Hartog Beugen van, leraar Hebreews, en Monasch, Roosje, geh. met Roode, Heyman Abraham de, wonende Delft, Choorstr. 16, Nieuwstr. 8, Celebesstr. 3, †, Concentratiekamp Auschwitz, 09-11-1942, aangifte: (74) ■

Hammelburg, Betje , *, Delft, Plateelstraat 41, 11-11-1904, (827) dr. van Hammelburg, Mozes, koopman, en Buitenkant, Belo, geh. met Haas, Hermanus de, wonende Amsterdam, Andrea Bonnstr. 30, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 09-11-1942, met haar 2 zonen (Echtgenoot) (Haas, Hermanus de, *, Rotterdam, 20-04-1906, zn. van Haas, Salomon de en Eijl, Lena, †, Midden Europa, 10-12-1943) (Zoon) (Haas, Salomon de, *, Rotterdam, 03-12-1931, zn. van Haas, Hermanus de en Hammelburg, Betje, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 09-11-1942) (Zoon) (Haas, Belo de, *, Rotterdam, 24-08-1933, zn. van Haas, Hermanus de en Hammelburg, Betje, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 09-11-1942)

Roode, Jansje de, *, Delft, 06-12-1940, dr. van Roode, Heyman Abraham de, winkeleigenaar, en Beugen, Henriëtte Francina van, wonende Delft, Celebesstraat 3, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 09-11-1942, aangifte: 05-02-1951 (96) ■

Stad, Betje,*, Rotterdam, 26-01-1915, dr. van Stad, Jacob, en Levie, Jetje, geh. met Kloot, Wolf, wonende Delft, Markt 58, huish. hulp en inw. bij fam. Waterman, Nieuwe Plantage 63, (later vern. naar 106) 23-10-1942 gedeporteerd, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 09-11-1942, aangifte: (73) ■

Moses, Heijman, *, Rotterdam, 09-02-1909 (A 1500) zn. van Moses, Heijman en Engers, Elizabeth van, geh. met Andriesse, Hedwig, wonende Pijnacker Zuiderstraat 17, †, Auschwitz, 11-11-1942 Op 17-08-1941 werd hun woning in Rotterdam, Provenierstraat 16 A, door een Britse luchtaanval in puin gegooid. Hetty was zwaargewond. Op 13-10-1941 heeft het echtpaar een kamer gehuurd in Pijnacker. Haast 1 jaar later, op 07-09-1942 werden ze uit hun kamer gehaald door een stel nsbers. (Na overdracht aan de Duitschers kwamen ze op het Delftse politiebureau terecht.) Op 15-09-1942 werden (ze vanuit daar) gedeporteerd naar doorgangskamp Westerbork waar ze op 17-09-1942 aankwamen. De volgende dag werden ze verder versleept naar Polen, alwaar Hetty bij aankomst gelijk omgebracht werd. (E. van Baarle: Vertrokken zonder nader adres, de Joodse inwoners en onderduikers van Pijnacker) (2005)

Lachovitzky, Anna, *, Nikolajev, (Oekraïne) 03-04-1900, verkoopster, op 08-01-1942 verkreeg zij op het politiebureau van Delft een paspoort, wonende Delft, Coenderstraat 12, gevlucht 16-09-1942, woning ontruimd, 06-10-1942, gebracht door een veldwachter uit Bleskensgraaf, op het politiebureau te Delft, 07-10-1942 naar Den Haag gebracht, samen met haar zus, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 13-11-1942 ■

Lachovitzky, Edith, *, Nikolajev, (Oekraïne)15-05-1896, verkoopster, op 08-01-1942 verkreeg zij op het politiebureau van Delft een identiteits bewijs, wonende Delft, Coenderstraat 12, gevlucht 16-09-1942, woning ontruimd, 06-10-1942, gebracht door een veldwachter uit Bleskensgraaf, op het politiebureau te Delft, 07-10-1942 naar Den Haag gebracht, samen met haar zus, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 13-11-1942 ■

Croiset, Veronica, *, Delft, Vrouw Juttenland 39, 04-01-1883, dr. van Croiset, Salomon, koopman, en Jong, Sara (Saartje) de, koopvrouw, geh. met Polak, Jozef, wonende Den Haag, Gerard Doustraat 196, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 14-11-1942

(Onderstaand persoon is waarschijnlijk geen Jood. Is omgekomen in Auschwitz als communist en lid van het verzet. Wordt wel opgevoerd als Jood in het digitale Jodenmonument. Daarom op deze lijst gehandhaafd.) Meijer, Willem, *, Den Helder, 06-01-1906, zn. van Meijer, Jan, stoomstoker, (1931) en Molenaar, Jantje, geh. met Sack, Geertruida, fabrieksarb, getr. in Delft, gewoond Raamstraat 111, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 15-11-1942, aangifte: 22-06-1946 (417) SY

Ameringen, Rozetta Hendrika van, *, Delft, Jacob Gerritstraat 13, 30-01-1882, (102) dr. van Ameringen, Lion van, koopman, en Katan, Sara, wed. van Ham, Martin, kamerverhuurster, wonende Den Haag, Galileïstr. 141, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 19-11-1942

Frankfort, Seymour Alexander, *, Amsterdam 11-04-1915, zn. van Frankfort, Eduard Salomon, kunstschilder, en Kloots, Klara, wonende Den Haag, Beethovenstraat 148, kantoorbed. geh. dec. 1941, met Israëls, Hanny, †, (werkzaam bij het) Het Apeldoornse Bos, verpleeginrichting, 03-12-1942 Dag & Nachtrapporten Politie Delft: 03-02-1942 10.20 Ordnugspolizei uit Den Haag van het bureau van de verbindingsoff. aldaar vr. inl. of Seymour Frankfurt, *, Amsterdam, 11-04-1915, w, Hertog Govertkade 7, secr. van van Leers, Optische Industrie, Oude Delft 36, een jood is. Mij (hfd. agent Huigman) met de afd. bev. in verbinding gesteld. Bleek een volbloed jood te zijn. Doorgegeven

Israels, Lea, *, Grijpskerk, 09-08-1876, dr. van Israels, Jacob en Bronkhorst, Henrëtte, geh. met Veen, Mannus van der, ondergedoken in Delft, Eliza Dorusstraat 43 bij Breedveld, Jacobus, wonende van Ostadelaan 38 Schiedam, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 07-12-1942 SY Politie Delft. Dag & Nachtrapporten 01-12-1942 11.40 SoPo den Haag (Agent Kaptein van de Haagsche politie: Bij Breedveld Eliza Dorusstraat 43 moeten Joden in huis zijn. De Joden moeten worden gevangen genomen en tevens de hoofdbewoner. Al hun bezit (van de joden) moet met de personen zelf zoo vroeg mogelijk te den Haag Nw. Parklaan 76 worden afgeleverd. (Ze beschouwden de Joden als postpakketjes!!) 13.50 Rech. van de Gevel: Geplaatst Jacobus Breedveld, *, Delft, 18-06-1906 grondwerker. 15.15 Transport naar den Haag. 17.00 Joden: Mannes van Veen, *, Beilen, (Dr) 25-06-1861, w. Schiedam, van Ostadelaan 38 en echtgenote Lea Israels, *, Grijpskerk, 09-08-1976 (1886) (De op hen gevonden persoonsbewijzen bleken vervalscht te zijn) Veen, Mannus van der, Beilen, 25-06-1861, zn. van Veen, Mozes van der en Cohen, Jette, slager, geh. met Israels, Lea, wonende van Ostadelaan 38 Schiedam, ondergedoken in Delft, Eliza Dorusstraat 43 bij Breedveld, Jacobus, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 07-12-1942

Brandes, Salomo, *, Uden, 24-02-1874, zn. van Brandes, Eduard en Herschel, Rozette, directeur superfosfaatfabriek Delft, makelaar, geh. met Lehman, Anna, wonende Den Haag Trompstraat 77, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 11-12-1942, met zijn vrouw (Echtgenote) (Lehman, Anna, *, Dortmund, 26-07-1881, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 11-12-1942)

Levi, Clara Chenette, *, Delft, Choorstraat 50, 18-07-1885, (517), dr. van Levi, Eduard Joseph, koopman, en Jong, Hesje de, geh./gesch. met/van Croiset, Salomon, winkeljuff., wonende Groningen, reclameschilderes, †, Concentratiekamp Auschwitz, (Polen) 11-12-1942, aangifte: Groningen,17-11-1950 (467)

Stam, Salomon van der, *, Delft, Choorstraat 45, 13-08-1897, (685) zn. van Stam, Andries van der, vleeschhouwer, en Davids, Sara, geh. met Rühle, Charlotte Clara, wonende Delft, C. Fockstraat 29, reiziger, †, Delft, 13-12-1942, (664) omstandigheden onbekend


1943

Literatuur en bronnen

Achter de gevels van Delft.
Lijst van rijksmonumenten in Delft.
Website van de gemeente Delft.
De Delftse Architectuurgids.

Buurt en wijk

Buurt: Centrum; Wijk: Binnenstad
categorie:Straten in Delft categorie:Oorlog in Delft

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies