84 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
Penning op de restauratie van het pand aan de Koornmarkt 141 te Delft
: 102817
Koornmarkt W.Z. No. 81
: 135911
Gevel Koornmarkt W.Z. No. 81
: 135912
Gevel Koornmarkt W.Z. No. 81
: 135913
Gevel Koornmarkt W.Z. No. 81
: 135914
Gevel Koornmarkt W.Z. No. 81
: 135915
Gevel, Koornmarkt O.Z. No. 64
: 135918
: S7404
: S3613
: S7378

Difference between revisions of "Koornmarkt"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search
(Buurt en wijk)
(Foto's)
 
Line 31: Line 31:
 
===Buurt en wijk===
 
===Buurt en wijk===
 
Buurt: [[Centrum (buurt)|Centrum]]; Wijk: [[Binnenstad (wijk)|Binnenstad]] <br>
 
Buurt: [[Centrum (buurt)|Centrum]]; Wijk: [[Binnenstad (wijk)|Binnenstad]] <br>
===Foto's===
+
 
 
[[Bestand:Koornmarkt.1964.jpeg|300px|thumb|left| (1964, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Gerard Dukker)
 
[[Bestand:Koornmarkt.1964.jpeg|300px|thumb|left| (1964, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Gerard Dukker)
beschrijving: De gracht van de Koornmarkt is een deel van de Nieuwe- of Voordelft. Evenals de andere delen van deze ‘delft’ werd de Koornmarkt tot de 17de eeuw ook Voorstraet en Voordelft genoemd. In de 15de-eeuwse kerkregisters heette de oostzijde Voirstraet en de westzijde Zuytende Voirdelft [Br. 8, Br. 9]. Vanwege de grote lengte van de Voorstraat werden de verschillende delen ook naar hun functie genoemd. De westzijde van de huidige Koornmarkt was in de 14de eeuw de Houtmarct. Aan de andere zijde handelde men in zuivelproducten, daarvoor treffen we tot in de 16de eeuw de namen Suvelstrate [Br. 5, 10 en 16], Suvelmart [Br. 10] en Buttersteghe aan (deze laatste naam geldt voor een zijstraat, welke is niet bekend). Over het algemeen werd met deze namen alleen het gedeelte tussen de Molstraat en de Oude Langendijk bedoeld. Ook in het begin van de 15de eeuw kwam er in Delft een Coernmart voor [Br. 2]. Hiermee werd echter een ander deel van de Nieuwe Delft bedoeld. Voor de huidige Koornmarkt treffen we vanaf de 16de eeuw regelmatig deze naam aan. Eerst nog Voerstraet Corenmart (1532 [Br. 10]), maar na 1600 verdween de Voorstraat uit de naam. Reinier Boitet schreef in 1729 dat het ‘op de Koorenmarkt over het oude gasthuis van allerlei kooplieden krioelden, dewyl de koorenschuiten doen (= toen) daar ook te vinden waren, want alle brouwers, kooren-koopers, koorenmouters, makelaars, en al wie in granen handelden, plegen hier in zo grooten getal driemaal per week te vergaderen, dat zy de geheele straat van de Breetsteeg af tot by de Pepersteeg toe vervulden en byna ongangbaar maakten’. Later verplaatste men de graanmarkt naar de Binnenwatersloot en vervolgens naar de voormalige vleeshal aan de Camaretten, die daaraan haar naam Koornbeurs te danken heeft (zie Halsteeg). Over de Nieuwe Delft in de Koornmarkt liggen twee bruggen, de Sint Jacobsbrug en de Leeuwebrug. (Krogt, P.C.J. van der, Straatnamen van Delft: Verklaring van de namen van straten en buurten, grachten en bruggen, 2000)
 
Foto's: https://pixotale.com/story/58664439/
 
 
]]
 
]]
  
 
  [[thema:Straten in Delft]]  
 
  [[thema:Straten in Delft]]  
 
[[thema:Oorlog in Delft]]
 
[[thema:Oorlog in Delft]]

Latest revision as of 09:47, 16 February 2017

Vermelding en vaststelling

Vermeld in 1532 als Voerstraet Corenmart [Br. 10]; bevestigd Raadsbesluit 30 januari 1997

Ligging


Monumenten aan de Koornmarkt

Koornmarkt 64; foto Michiel1972
Koornmarkt 81; foto Michiel1972

Op de website Achter de gevels van Delft is van 17 panden aan de Koornmarkt een beschrijving opgenomen, te weten nummer 1, nummer 2, nummer 4, nummer 8, nummer 12, nummer 24, nummer 25, nummer 31, nummer 42, nummer 43, nummer 49, nummer 64, nummer 65, nummer 67 waar het museum Paul Tétar van ELvenis gevestigd, nummer 69, nummer 71 en nummer 73.
Op de website Lijst van rijksmonumenten in Delft zijn 49 panden, gelegen aan de Koornmarkt, opgenomen.
De gemeente Delft heeft een eigen website waarin alle rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten zijn opgenomen. Van maar liefst 165 woningen aan de Koornmarkt wordt een korte beschrijving gegeven, waaronder het museum Paul Tétar van Elven op nummer 67 en de synagoge op nummer 12. Op nummer 66 is de Stichting De Griffioen gevestigd, een Medisch en Farmaceutisch Museum.
In 2007 besloot het bestuur van Delft Design de Delftse Architectuurgids een nieuw uiterlijk te geven. De gids heeft, vergeleken met de vorige versie uit 1992, een nieuwe uitstraling met veel aandacht voor de recente architectonische aanwinsten in Delft. UIt de periode 1200 tot 1850 worden 6 panden aan de Koornmarkt beschreven, huisnummer 36, 64, 67, 81, 93 en 95. Uit de periode 1850 tot 1900 wordt aan 2 panden aandacht besteed, Koornmarkt nummer 12 en nummer 70.
Oorlogsmonument aan de Koornmarkt

In de synagoge aan de Koornmarkt is een namenwand aangebracht met de namen van de Delftse joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gedeporteerd. Sinds de koop van de synagoge van de Gemeente Delft door de Stichting Behoud Synagoge Delft in 1996 bestonden er plannen voor een permanente tentoonstelling over de geschiedenis van de joden in Delft. Die tentoonstelling is sinds 2007 te bezichtigen. Een onderdeel van deze tentoonstelling dat pas later is gerealiseerd, is de namenwand ter nagedachtenis aan de omgekomen Delftse joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op dinsdag 28 september 2010 is de namenwand onthuld door de wethouder voor Cultuur van de Gemeente Delft, Milène Junius, in de Synagoge van Delft, Koornmarkt 12. De namenwand geeft de namen, de geboorte-en overlijdensplaats en de bijbehorende data weer, van de Delftse joden die vanuit of in Delft zijn omgekomen als gevolg van de oorlog.
Koornmarkt 12, de Synagoge is sinds 2007 in gebruik als permanente tentoonstellingsruimte; foto M.Minderhoud
Namenwand Synagoge; foto Erfgoed Delft

Leerlingen van het CLD hebben, in het kader van een geschiedenisproject, onderzoek gedaan naar Joden in Delft rond de Tweede Wereldoorlog.

Een lijst van de Delftse joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog met nadere gegevens is hier te vinden.

Literatuur en bronnen

Achter de gevels van Delft.
Lijst van rijksmonumenten in Delft.
Website van de gemeente Delft.
De Delftse Architectuurgids.

Buurt en wijk

Buurt: Centrum; Wijk: Binnenstad

(1964, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Gerard Dukker)
Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies