84 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
Penning op de restauratie van het pand aan de Koornmarkt 141 te Delft
: 102817
Gevel Koornmarkt W.Z. No. 81
: 135913
Gevel Koornmarkt W.Z. No. 81
: 135914
Gevel Koornmarkt W.Z. No. 81
: 135915
Gevel, Koornmarkt O.Z. No. 64
: 135918
Koornmarkt W.Z. No. 81
: 135911
Gevel Koornmarkt W.Z. No. 81
: 135912
: S7404
: S3613
: S7378

Difference between revisions of "Koornmarkt"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search
(Oorlogsmonument aan de Koornmarkt)
m (Oorlogsmonument aan de Koornmarkt)
Line 86: Line 86:
 
†, Delft, 29-12-1940, omstandigheden niet bekend
 
†, Delft, 29-12-1940, omstandigheden niet bekend
 
uit de begr.boeken van de Joodse begr. plaats te Rotterdam is bekend dat Enny aldaar is begraven.
 
uit de begr.boeken van de Joodse begr. plaats te Rotterdam is bekend dat Enny aldaar is begraven.
 +
 
1941
 
1941
  

Revision as of 00:13, 4 January 2012

Vermelding en vaststelling

Vermeld in 1532 als Voerstraet Corenmart [Br. 10]; bevestigd Raadsbesluit 30 januari 1997

Ligging


Monumenten aan de Koornmarkt

Koornmarkt 64; foto Michiel1972
Koornmarkt 12, de Synagoge is sinds 2007 in gebruik als permanente tentoonstellings- ruimte; foto M.Minderhoud

Op de website Achter de gevels van Delft is van 17 panden aan de Koornmarkt een beschrijving opgenomen, te weten nummer 1, nummer 2, nummer 4, nummer 8, nummer 12, nummer 24, nummer 25, nummer 31, nummer 42, nummer 43, nummer 49, nummer 64, nummer 65, nummer 67 waar het museum Paul Tétar van ELvenis gevestigd, nummer 69, nummer 71 en nummer 73.
Op de website Lijst van rijksmonumenten in Delft zijn 49 panden, gelegen aan de Koornmarkt, opgenomen.
De gemeente Delft heeft een eigen website waarin alle rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten zijn opgenomen. Van maar liefst 165 woningen aan de Koornmarkt wordt een korte beschrijving gegeven, waaronder het museum Paul Tétar van ELven op nummer 67 en de synagoge op nummer 12. Op nummer 66 is de Stichting De Griffioen gevestigd, een Medisch en Farmaceutisch Museum.

Koornmarkt 81; foto Michiel1972
In 2007 besloot het bestuur van Delft Design de Delftse Architectuurgids een nieuw uiterlijk te geven. De gids heeft, vergeleken met de vorige versie uit 1992, een nieuwe uitstraling met veel aandacht voor de recente architectonische aanwinsten in Delft. UIt de periode 1200 tot 1850 worden 6 panden aan de Koornmarkt beschreven, huisnummer 36, 64, 67, 81, 93 en 95. Uit de periode 1850 tot 1900 wordt aan 2 panden aandacht besteed, Koornmarkt nummer 12 en nummer 70.Oorlogsmonument aan de Koornmarkt

namenwand Synagoge; foto Erfgoed Delft

In de synagoge aan de Koornmarkt is een namenwand met de namen van de Delftse joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gedeporteerd, aangebracht. Sinds de koop van de synagoge van de Gemeente Delft door de Stichting Behoud Synagoge Delft in 1996 bestonden er plannen voor een permanente tentoonstelling over de geschiedenis van de joden in Delft. Die tentoonstelling is sinds 2007 te bezichtigen. Een onderdeel van deze tentoonstelling die pas nu is gerealiseerd, is de namenwand ter nagedachtenis aan de omgekomen Delftse joden tijdens de Tweede Werldoorlog. Op dinsdag 28 september is de namenwand onthuld door de wethouder voor Cultuur van de Gemeente Delft, Milène Junius, in de Synagoge van Delft, Koornmarkt 12. De namenwand geeft de namen, de geboorte-en overlijdengsplaats en de bijbehorende data weer, van de Delftse joden die vanuit of in Delft zijn omgekomen als gevolg van de oorlog.
Leerlingen van het CLD hebben, in het kader van een geschiedenisproject, onderzoek gedaan naar Joden in Delft rond de tweede Wereld oorlog.

Joden en de stad Delft en omgekomen in de 2e W.O. 1939-1945 geboren, = *, overleden, = †, (000) = actenr. gewoond, gewerkt, student, ondergedoken, enz. in Delft.

Namen uit: Blijvers en voorbijgangers, Joden in Delft.Gemerkt met ■ Zogenoemde Synagogelijst.(2011)Gemerkt met SY Namen uit: Gedenkboek T.H. 1940-1945.(1946) Gemerkt met T.H. Namen uit: Slag om Ypenburg. Gemerkt met YP (Verwanten.Gemerkt met ( ) Misschien een link met Delft. Gemerkt met Delft ? Aangevuld uit de sites: Digitale Stamboom Portaal, Gens Lias, oorlogsslachtoffers, Joodse gemeenschap in Nederland, Joods Monument, diverse boeken o.a Strijd en verzet in de Prinsenstad door J.W de Blij.

Samengesteld en aangevuld door P.L.Krul, 01-01-2012

Tijdens de 2e wereldoorlog(1939-1945) omgekomem Joden. KADDIESJ

1939

Koster, Jacob, *, Delft, Oude Langendijk 24, 19-01-1896, zn. van Koster, Louis, koopman, en Soester, Eva, mucicus, †, Het Kanaal, a./b. s.s, Simon Bolivar, 18-11-1939, duitse zeemijn, rivier de Thames

1940

Sanders, Moise Louis, *, St. Jans Molenbeek, (Brussel) 03-03-1916, zn. van Sanders, Louis en Sprotte, Marthe Berthe van, geh. met Blik, Betje, (†,Vernietigingskamp Sobibor (Polen) 11-06-1943) wonende ’s Gravenhage, dpl. soldaat grenadiers, gesneuveld in de strijd tijdens de inval, †, Delft, 10-05-1940, (265) begraven, Isr. begr. pl. Wassenaar YP Toen op een dak van een huis aan de Brasserskade (Delft) een parachutist was geland, trapte een woedende Sanders hem er af. Toen zijn luitenant zich later achter een mitrailleur wilde plaatsen, duwde de omstuimige soldaat hem weg om zelf het vuur te openen. Enkele ogenblikken later sneuvelde hij achter het wapen. Onderscheiden met het Bronzen Kruis.

Denekamp, Paul Jacobus, *, Delft, Phoenixstraat 21, 03-06-1907, (442) zn. van Denekamp, Eliazer Jacobus, officier van gezondheid, arts, generaal, en Polak, Jeannette, wonende Den Haag, Spotvogellaan 4, geh. met Vreedenburg, Annette, wonende te Oss, ir. chemicus, res.1e luitenant, staf-22, Koninklijke Landmacht, comm. Korps motordienst, gesneuveld in de strijd tijdens de inval, †, Delft, 13-05-1940, (336) begr. isr. begr. pl. Wassenaar

Roffesa, Alexander, *, Den Haag, 31-05-1876, zn. van Roffesa, Izaac en Sanders, Ester, geh. met Noort, Rachel, wonende ’s Gravenhage, Wolmaranstraat 344, †, Delft, 30-05-1940, (322) omstandigheden onbekend

Benjamins, Sara, *, Amsterdam, 26-09-1880, dr. van Benjamin, Jacob Jonas en Goudsmid, Sientje, winkelierster, geh. met Arend, Isaac, †, Delft, 23-11-1940, omstandigheden onbekend

Solmanovits, Enny, *, Rotterdam, 13-09-1927, dr. van Solmanovits, Markus en Cats, Johanna, †, Delft, 29-12-1940, omstandigheden niet bekend uit de begr.boeken van de Joodse begr. plaats te Rotterdam is bekend dat Enny aldaar is begraven.

1941

Susholz, Lena, *, Delft, 13-03-1859, (153) dr. van Susholz, Koppel, (Jacob), meester vleeschhouwer, en Norden, Rebecca, geh. Delft, wed van uitgever Rosendaal, Salomon, †, Apeldoorn, Verpleeginrichting Het Apeldoornse Bos, 27-02-1941 (Haar dochter, Rosendaal, Elisabeth Regina, was daar verpleegster. †, Vernietigingskamp Sobibor, 05-03-1943)

Feldmann, Clarence, *, New-York, 14-01-1867, zn. van Feldmann, Carl en Goldstein, Pauline, prof. hoogleraar T.H. electrotechniek, wonende Delft, Rotterdamscheweg 101, overleden door emoties tijdens het wegvoeren van zijn vrouw, Stamm, Lina, †, Delft, 21-07-1941 (470)

Hessen, Albert Bernard, *, Groningen, 11-05-1910, zn. van Hessen, Leo en Beer, Nanny de, wonende Amsterdam, Zuider Amstellaan 183, cartonagefabrikant, wonende of onderduikend, Delft, Piet Heijnstraat 17, werd rechtstreeks naar Westerbork vervoerd, †, Hellendoorn, 25-07-1941

Faro, Samuel, *, Amsterdam, 1861, zn. van Faro, Alexander en Levinson, Duifje, †, Delft, 17-10-1941,(610) omstandigheden onbekend, begr. Rotterdam

Stam, Joseph van der, *, Delft, 20-12-1855, zn. van Stam, Hijman, vleeschhouwer, en Nieuwkerk, Heintje,(Henderijntje) vleeshouwer, geh. met Mendels, Sibilla, (†, Westerbork, 06-06-1943) wonende Hilversum, Gijsbrecht van Aemstelstraat 308, †, Hilversum, 24-12-1941, omstandigheden onbekend

1942

Literatuur en bronnen

Achter de gevels van Delft.
Lijst van rijksmonumenten in Delft.
Website van de gemeente Delft.
De Delftse Architectuurgids.

Buurt en wijk

Buurt: Centrum; Wijk: Binnenstad
categorie:Straten in Delft categorie:Oorlog in Delft

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies