1 gerelateerd item gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
Dirk Philips vriend en medewerker van Menno Simons 1504-1568
: R26231

Koolman

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search
Kolensjouwer
Cornelis Willemsz en Hendrick Hendricksen waren collega’s van elkaar. Zij leefden beiden in de Gouden Eeuw, maar of het ook voor hen een gouden eeuw was, is de vraag. Zij zullen geen makkelijk leven gehad hebben, want om de kost voor vrouw en kind te verdienen moesten zij zwaar en vuil werk verrichten tegen een laag loon. Doodmoe en zo zwart als roet kwamen de mannen ’s avonds thuis. Ook Andries Cornelisz, die in 1620 in Delft woonde, trof ditzelfde lot. Het beroep dat zij uitoefenden? Zij waren koolmannen!

Koolmannen, ook wel koolwerkers genoemd, waren in feite kolensjouwers. Maar eigenlijk kon je het woordje ‘kolen’ ervoor ook weglaten, omdat veel sjouwers zichzelf tevens verhuurden in andere takken van de handel. Zo kon men de ene dag kolensjouwer zijn terwijl men de andere dag werkte voor een graanhandelaar die sjouwwerk aanbood. Op die manier kon een koolman zijn karige inkomen een beetje aanvullen. Ook in de Zusterlaan woonde (in 1606) een koolman. Hij heette Joris Janszoon. In die zelfde periode, omstreeks 1609, kon je Pier de koolman in Delft tegenkomen. Zijn bijnaam was Zwarte Pier. Die bijnaam zegt eigenlijk al genoeg over het werk dat de koolmannen deden. Wanneer we Glasbergen erop naslaan, zien we dat hij drie betekenissen geeft aan het beroep koolman: warmoezier (groenteboer), kolenhandelaar en houtskoolbrander of –verkoper. Echter in Delft lijkt de betekenis van koolman synoniem te zijn aan koolwerker.
Cornelis Willemsz woonde in 1590 buiten de Kethelpoort. In 1614 lijkt hij inmiddels in de Brugsestraat te wonen. Ook Gerrit Jansz van Aecken (1651) is in de kolenhandel actief geweest. Echter, zelf zal hij zijn handen niet vuil hebben gemaakt want hij was kolenverkoper.
De hoogte van de accijns op kolen werd vastgesteld door de koolweger, ook wel koolmeter genoemd. Buiten de Kethelpoort woonde zo iemand; ene Dirck Arentsz.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies