6 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
: S7397
De Kapelsbrug in Delft
: R74645
: S3848
: S7228
De Kapelsbrug in Delft
: R75085
: S2939

Kapelsbrug

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Ligging

Oude Delft en Zuidwal.

Foto: Peter van der Kruk


De Kapelsbrug heeft een roerige geschiedenis. Eerst lag er een gemetselde dubbele boogbrug, tussen de Schiedamse Poort (west) en de Rotterdamse Poort (oost). (De situatie is hier in beeld gebracht.) Deze brug en haar opvolgers waren genoemd naar de Heilige Kruiskapel, die ten noordwesten van de brug, achter de Schiedamse Poort stond. Over deze kapel is hier meer te lezen.
Toen in 1834 en 1836 de Rotterdamse Poort en de Schiedamse poort werden afgebroken, werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de verkeerssituatie te verbeteren. Daarbij werden de (inmiddels weer verdwenen) Rotterdammerpoortbrug en een vernieuwde Kapelsbrug aangelegd. De nieuwe Kapelsbrug was een brug met ijzeren liggers en houten dek.
In 1962 voldeed deze brug niet meer, onder andere wegens haar aansluiting op het Achterom. Omdat het toenemende verkeer over de Zuidwal geleid moest worden, werd een nieuwe en veel bredere betonnen brug aangelegd, weer met twee bogen als in de middeleeuwse situatie.
De aanleg van een nieuwe trambaan noodzaakte in 2012–2013 de aanleg van een nieuwe verkeersbrug naast de bestaande Kapelsbrug, aan de zijde van de Schie, die als een moderne verkeersbrug in beton, zonder bogen is uitgevoerd. Onder deze nieuwe brug is een onderdoorgang aangelegd voor voetgangers, die hierlangs uitkomen op een verlaagd terras aan het water tussen de twee bruggen. Tegelijkertijd werd de bestaande Kapelsbrug wederom vernieuwd.

Bronnen

P.C. Visser, Delfts bruggen, Delft: Waltman, z.j., p. 24.
Delft over bruggen, Delft: Deltech uitgevers, 1997, p. 63.


Kapelsbrug.pixotale.jpeg
Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies