geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Jong de, Jan Gerbrantsz

From VerhalenWiki

(Redirected from Jan Gerbrantsz de Jong)
Jump to: navigation, search

Jan Gerbrantsz de Jong werd omstreeks 1569 in Delft geboren. Hij was een zoon van de schilder Garbrant Jansz de Jongh. De naam van zijn moeder is niet bekend. Jan, die in 1593 en 1594 op het Bagijnhof woonde, trad op 9 januari 1594 in het huwelijk met de uit Heusden afkomstige Magdalena Pieters. Uit dit huwelijk werd ten minste één dochter geboren. De vrouw van Jan Gerbrantsz de Jong stierf in 1635, het jaar waarin de pest dood en verderf zaaide in Delft. De dochter werd in 1642 begraven. Evenals zijn vader was Jan schilder. Hij zal het vak derhalve in eerste instantie van zijn vader geleerd hebben. Bekend is dat Jan portretschilder was.
Naast zijn werk als schilder was Jan de Jong jurist. Hij trad op als procureur voor de Vierschaar. Zo werd vroeger de rechtbank genoemd die in het stadhuis zetelde. Ook in de Waterslootse poort was ooit een vierschaar gevestigd.
In 1600 woonde Jan inmiddels aan de oostzijde van de Verwersdijk, waar hij de directe buurman was van schilder Jan Cornelisz van 't Wout. De Jong huurde deze woonruimte van Odolphus Joriszoon. Van Jan Gerbrantsz de Jong zijn voor zover bekend geen werken bewaard gebleven. Jan overleed in 1648 en werd op 31 januari van dat jaar begraven in de Nieuwe Kerk te Delft.

Handtekeningen van de schilders Garbrant Jansz en Jan Garbrantsz

Bronnen: DTB-Delft, Ecartico, ONA-Delft, Vermeer and the Delft school, haardstedenregister 1600.

Uitleg gebruikte termen en afkortingen

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies