geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Molijn, Jacob Jansz

From VerhalenWiki

(Redirected from Jacob Jansz Molijn)
Jump to: navigation, search

Jacob Jansz Molijn werd in Delft geboren, vermoedelijk tussen 1565 en 1575, als zoon van Jan Jacobsz Molijn en Jannetge Pieters. Jacob was kunstschilder, decorateur schilder en stadsschilder. Maar ook was hij deurwaarder (in de familie Molijn kwamen meer van dit soort (deurwaarder, curator, notaris) beroepen voor. Hij kan beschouwd worden als de (voorlopige) stamvader van deze tak van het befaamde schildersgeslacht Molijn. De ouders van Jacob waren Jan Jacobsz Molijn en Jannetge Pieters. Of vader Jan ook schilder was is niet bekend.
Jacob Molijn werd in 1618 lid van het Sint-Lucasgilde in Delft. Hij schilderde vooral stillevens. Naast kunstschilder was Jacob teven huisschilder. En in dienst van de stad Delft verdiende hij als stadschilder een dik belegde boterham. Jacob was gehuwd met Elisabeth van Egeren. Uit dit huwelijk werden kinderen geboren.
Elisabeth overleed in 1616. Op 18 januari werd zij begraven in de Oude Kerk. Vermoedelijk stierf zij op het kraambed want enkele dagen eerder werd haar dochter Elisabeth gedoopt. Jacob huwde enkele jaren later met Maritgen Cornelisdr van de Vos die in de Kromstraatsteeg woonde. Het huwelijk vond op 28 juli 1624 in Schiedam plaats. Ook uit dit huwelijk werden kinderen geboren. Maritgen stierf in 1637 (begraven in de Oude Kerk op 7 april). Een derde huwelijk volgde. Jacobs bruid was nu Margriet Jacobsdr van den Berch, zij woonde op het Oosteinde en ook voor haar was dit het derde huwelijk. Op 1 december 1640 ging het paar te Delft in ondertrouw. Margriet was de weduwe van Phillips Teunisz van Leeuwenhouck die verwant was aan de beroemde Delftse wetenschapper Antoni van Leeuwenhoek.
Jacob Molijn had twee zonen die het vak van schilder kozen. Dit waren Jan Jacobsz Molijn en Gerrit Jacobsz Molijn, terwijl dochter Jannetje Jacobs Molijn met de kunstschilder Utrant Barthoutsz Post huwde. Jacob Jansz Molijn overleed in 1649. Hij werd op 2 mei van dat jaar begraven in de Oude Kerk.

Bronnen: Ecartico, DTB-Delft, Kalden, ONA-Delft.

Uitleg gebruikte termen en afkortingen

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies