1 gerelateerd item gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
: S2933

Hof van Delftsebrug

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Ligging

Hippolytusbuurt en Choorstraat.


De gemetselde boogbrug is genoemd naar de vierschaar van de Hof van Delft, die daar tot in de zeventiende eeuw elke tweede zondag recht sprak. Deze gewoonte eindigde toen de kerkeraad bezwaar maakte tegen deze ontheiliging van de zondag. In plaats daarvan werd deze brug de plaats waar de 'kwakzalvers' (maar alleen na een positief advies van doktoren) hun waren mochten slijten, nadat zij van hun vroegere standplaats, de Kaakbrug waren weggestuurd.
Aan de zuidoostzijde van de brug leidt een stenen trapje naar het water. Dit is de 'Mosseltrap', zo genoemd naar de Scheveningse mosselen die er per schip tot in de negentiende eeuw werden aangevoerd.
De brug, die blijkens de sluitstenen in 1845 is vernieuwd, is in 1991 opnieuw opgebouwd.

Bronnen

P.C. Visser, Delfts bruggen, Delft: Waltman, z.j., p. 20.
Delft over bruggen, Delft: Deltech uitgevers, 1997, p. 41.


Vernieuwde Hof van Delftsebrug aan de Hippolytusbuurt met rechts het Heilige Geestkerkhof en links de Choorstraat. Tijdens de restauratie is de oude gevelsteen met het jaartal 1845 teruggeplaatst. (1991, A.P.I. (Ton) Kerklaan (G.A.D.)
Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies