geen gerelateerde objecten/artikelen gevonden.

Harnasmaker

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search
De harnasmaker
Een harnasmaker was een smid die zich toegelegd had op de vervaardiging van harnassen en kurassen (bortstukken), maar ook op maliënkolders. De maliënkolder was de voorloper van het harnas en was opgebouwd uit talrijke ringen. Het maken van zo’n maliënkolder was erg arbeidsintensief en werd vaak gedaan door leerling-harnasmakers. De prijs van een harnas was dan ook zeer hoog; ongeveer de waarde van een boerderij!

Vanaf de dertiende eeuw kwam naast de maliënkolder het harnas in gebruik. Met name in Augsburg en Milaan ontstond (vanaf de vijftiende eeuw) een ware harnasindustrie. Hoewel je het op het eerste gezicht niet zou zeggen, kon een goed geoefende harnasdrager er, zonder veel moeite, een koprol mee maken en weer opstaan om het gevecht voort te zetten. Een goed gesmeed harnas woog dan ook niet veel meer dan zo'n veertig kilo. Het harnas diende als bescherming tegen slag- en steekwapens. Tegen kruisbogen bood het geen goede bescherming. Ook tegen vuurwapens was het harnas niet bestand, vandaar dat het harnas vanaf de zeventiende eeuw in onbruik raakte.
Niet alleen in andere Europese landen waren harnasmakers actief, ook in Nederland waren er velen te vinden. Zoals bijvoorbeeld in Delft, waar in de Molenstraat, ongeveer ter hoogte van nu nummer 16 (historisch GIS), Alexander Jacobszoon Colaer werkzaam was. Eveneens in de Molenstraat woonde harnasmaker Jan Evertsz Cool. Hij woonde in 1604 in 'De Hamer' (naast 'De Witte Leeuw'). Later verhuisde hij naar de Voorstraat. Ook 'Int Seepsteechgen' bevond zich een 'harnasveger', nl. Adriaen Janszoon (koh. 10e penning 1543).

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies