56 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
Caert Figuratief: stadsplattegrond en panorama van Delft
: 102451
: 105173
Bord met alliantiewapen van Van Bleijswijk en Van Hemert
: 122964
: S7176
: 103487
: S7124
: S7402
Schotel, vermoedelijk een onderdeel van het tafelservies dat speciaal voor Willem III (1650 – 1702) en Mary Stuart II (1686 – 1701) is gemaakt door de Delftse plateelbakker De Grieksche A.
: 105697
: S7155
: 105198

Delft en de VOC

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

De VOC bestond ruim tweehonderd jaar en heeft 4.789 schepen uitgezonden. Dat zijn er gemiddeld 25 per jaar. De Kamer Delft verzorgde daarvan 312 reizen, bijna 7% van het totaal. Dat kwam redelijk overeen met de relatieve betekenis van Delft binnen de compagnie. Op de werf in Delfshaven liepen in totaal 111 schepen van stapel onder verantwoordelijkheid van de Kamer Delft.

Kamer

Delft kreeg in 1602 een van de zes zogenaamde Kamers van waaruit de VOC opereerde. De term 'kamer' in deze zin kennen we nu nog in het begrip Kamer van Koophandel. Behalve in Delft waren er Kamers in Amsterdam, Zeeland (Middelburg), Hoorn, Enkhuizen en Rotterdam. Elke Kamer werd bestuurd door een college van bewindhebbers. Hun aantal vormde een afspiegeling van het relatieve belang van hun Kamer. Amsterdam had er liefst twintig, Zeeland twaalf, de overige Kamers ieder zeven. Elk van de zes Kamers was naar aantal vertegenwoordigd in het centrale bestuurscollege, de Heren Zeventien. Daarin bekleedde Amsterdam bijna de helft van het aantal zetels, namelijk acht. Zeeland vaardigde vier personen af en Delft, Rotterdam, Hoorn en Enkhuizen elk één. De resterende zetel werd bij toerbeurt bezet door een van de vijf kleinere Kamers; Amsterdam draaide in dit systeem niet mee, omdat deze stad dan tijdelijk de absolute meerderheid zou kunnen hebben.

Aandeelhouders en zeelieden

Het Oostindisch Huis

Een deel van het huidige Armamentarium (voormalig Legermuseum) was oorspronkelijk een pakhuis van de VOC. En daar tegenover, aan het Oude Delft, staat het Oostindisch Huis. Een fraaie gevelsteen herinnert aan de verbouwing van dit pand in 1631. Hier vergaderden de Delftse aandeelhouders en hier zetelden de opzichter en de boekhouder. Hier kon ook worden aangemonsterd door zeelieden die hun brood wilden verdienen op een van de Delftse VOC-schepen; op elk schip voeren minstens honderd zeelieden, vaak vergezeld van een groot aantal soldaten. Uit de soldijboeken, die bewaard zijn vanaf 1700, blijkt dat alleen al in de achttiende eeuw ongeveer 50.000 mensen op schepen van de Kamer Delft afreisden. Een vijfde van hen, ruim 10.000 man, was afkomstig uit Delft; van de overigen kwam een flink deel uit Duitsland en Scandinavië.

Weeshuis

Een bijzondere categorie schepelingen werd gevormd door jongens uit het Delftse weeshuis, gevestigd in het voormalige Sint-Barbaraklooster, nu sociëteit Sanctus Virgilius, enkele tientallen meters verwijderd van het Oostindisch Huis. Zodra ze in staat waren hun eigen brood te verdienen, werden ze ondergebracht bij een baas om een vak te leren. Het lag voor de hand dat heel wat jongens werk vonden op een Oost-Indiëvaarder, want de VOC was een van de grootste werkgevers van de stad. In 1749 ontving 12% van de Delftse gezinnen een vast inkomen rechtstreeks van de VOC. Het meest en gemakkelijkst profiteerden natuurlijk de bewindhebbers, het minst de gewone schepelingen die voor een laag loon de grootste risico's liepen.

Werkzaamheden en welvaart

Ook indirect bracht de VOC werkzaamheden en welvaart. Voor een enkele reis naar de Oost waren enorme hoeveelheden eten en drinken nodig, die werden betrokken van toeleveranciers in de stad en de regio. De schepen moesten worden geladen en gelost en de handelswaar werd met kleinere boten van Delfshaven naar Delft gevoerd. Hier werden de goederen tijdelijk opgeslagen, verkocht en vervoerd naar de afnemer. De kooplieden die de schaarse en dus kostbare artikelen verkochten, verdienden goud geld.
In de achttiende eeuw ging het steeds minder goed met de VOC. Oorlogen, concurrentie, verminderde inzet en groeiende corruptie leidden tot de ondergang. In 1796 werd begonnen met de nationalisering van de VOC. De compagnie werd met alle bezittingen en schulden overgenomen door de regering. De kamer Delft werd in 1803 opgeheven.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies