5 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
: S7410
: S6962
: S7272
: S6849
: S7151

Bomenwijk (buurt)

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search
Bron: P.C.J. van der Krogt, Straatnamen van Delft: verklaring van de namen van straten en buurten, grachten en bruggen, Delft 2000.

Vermelding en vaststelling

Raadsbesluit 24 juni 1993

Locatie

Locatie Bomenwijk.png© 2008, Centraal Bureau voor de Statistiek / Topografische Dienst Kadaster

Beschrijving

De nieuwe woonwijken van kort na 1945 zijn nog redelijk kleinschalig van opzet. Naast een grote woningnood was er ook schaarste aan materialen en geschoolde bouwvakkers. Om toch snel veel woningen te bouwen werd in de wederopbouw gebruik gemaakt van industriële bouwproductie. In de Bomenwijk werden alle eengezinswoningen en portiekflats gebouwd met gebruik van een betonmontagesysteem. Tot de renovatie in de jaren tachtig was dit in de gevels zichtbaar aan het betontegelpatroon.

Bouwplan van de Bomenwijk uit 1948

De buurt ontleent zijn naam aan de straten, die namen van bomen dragen. Het ontwerp van de wijk is van ir. W. van Tijen (1947). Het is het tweede uitgevoerde bouwplan in het RBM-bouwsysteem (RBM = Rijnlandse Betonbouw Maatschappij), dat door Van Tijen was ontwikkeld. Het systeem bestaat uit stalen spijlen, waaraan tegen de buitenzijde betontegelplaten werden gehangen. De minder fraaie naam 'betondorp' lag door dit bouwsysteem voor de hand.
De straatnamen zijn ontleend aan inheemse bomen (26 oktober 1949). Elke straat is beplant met de boomsoort, waarnaar de straat genoemd is.
Aanvankelijk waren er voor de nieuwe straten 'achter' de Oostsingel namen van vooral Delftse schilders vastgesteld. Omdat het plan nogal gewijzigd was, stelde de raad in 1949 de nieuwe bomennamen vast. In het dagblad De Toekomst kwam er direct een satirisch stukje 'Bomen in plaats van schilders', waaraan we het volgende ontlenen:

'De directeur van Openbare Werken (...) vond het blijkbaar niet nodig om er lang over te bomen en adviseerde tot een bomenwijk. (...) Het voorstel maakte aldus een goede kans aangenomen te worden, doch dat er over de bomen een boompje opgezet zou worden viel wel enigszins te verwachten. Enkele raadsleden namen de oude schilders dan ook in bescherming.'

De belangrijkste argumentatie voor het volledig afwijkende straatnaamthema was dat de oude namen zeer onpraktisch waren en dat ze door de bewoners zelf niet zonder fouten geschreven zouden kunnen worden. De krant vervolgde dan ook:

'Na enige oefening zullen de Lindelaan, Esdoornlaan (...) wel een vrij juiste spelling verkrijgen'. De toevoeging 'laan' in plaats van straat werd ook wat te royaal gevonden. 'Nu er een bomenbuurt komt, hebben de montage-bewoners tenminste een lange Lindenlaan [fout gespeld!], waar Lientje Lotje leert lopen, ter beschikking'.

Video Bomenwijk (Straten A-L)

Straten in deze buurt

Literatuur en bronnen

De Toekomst, 29 oktober 1949.
Karin Mans & Wilfried van Winden, Architectuurgids van Delft. Delft, 1992.

Video Bomenwijk (Straten L-Z)[bewerken | brontekst bewerken]

Wijk

Wijk: Vrijenban

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies