31 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
Langs Delftse Vesten en Singels. De buitenste binnenstad; Bagijnhof
: 146758
Ingang, Bagijnhof W.Z. oude Delft Tusschen No. 215a en 217
: 135892
: S4085
: S3931
Buurtkrant: Bagijnhof e.o.
: R73607
: S7404
Stadspaleizen aan de Oude Delft
: R28679
De Oud-katholieke kerk op het Bagijnhof
: R31000
Het Bagijnhof na de Reformatie
: R31251
De Oud-Katholieke kerk op het Bagijnhof te Delft
: R71353

Revision history of "Bagijnhof"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies