1 gerelateerd item gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
Willem van Oranje (HP07)
: E456

Abraham Jordaens

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Abraham Jordaens werd vermoedelijk in Antwerpen geboren tussen 1565 en 1580. Hij was de zoon van Symon Jordaens. Vanuit de Zuidelijke-Nederlanden verhuisde Abraham naar Amsterdam, maar koos er uiteindelijk voor om, net als zijn broer Hans Jordaens I, zich in Delft te vestigen. Evenals Hans koos Abraham voor het schildersvak. Toen hij in Delft kwam wonen was hij nog geen meester schilder, maar schildersgezel. Of hij ooit het meesterschap heeft weten te bereiken is nog maar de vraag omdat hij niet lang meer zou leven.
Abraham stamde uit een Antwerps schildersgeslacht dat tal van talentvolle kunstschilders voortbracht. Hans woonde op de Molslaan terwijl Abraham op loopafstand daarvan op het Oosteinde gewoond heeft. Vermoedelijk was dit nabij de hoek met de Harmenkokslaan.
Toch is het niet ondenkbaar dat Abraham eerder in Delft woonde dan Hans. En dat toen Hans ook naar Delft kwam hij mogelijk onderdak gevonden heeft in het huis van Abraham aan de Molslaan. Reden om dit aan te nemen is het feit dat Abrahams dochter Grietgen ook aan de Molslaan woonde (bij de Drije Kolffgens) en wellicht haar vaders woning had geërfd. Onderzoek naar de jaartallen en volgorde van de woonadressen van Abraham zou een en ander moeten bevestigen dan wel ontkrachten.
Abraham ontmoette de uit Gent afkomstige Janneken Ariensdr Mazyn die op de Brabantse Turfmarkt woonde. Hij trad met haar op 12 maart 1600 te Delft in het huwelijk. Uit dit huwelijk werden tenminste twee kinderen geboren; één overleed reeds medio 1601. De ander, Grietgen, overleed in 1628. Twee jaar later overleed Abraham. Hij werd op 18 oktober 1603 begraven; net als zijn kind in de Nieuwe Kerk. Zijn weduwe trouwde in 1606 met een kuiper.

Bronnen: Ecartico, DTB-Delft.

Uitleg gebruikte termen en afkortingen

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies