197 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
stedelijke schietwedstrijd uitgeschreven door de scherpschuttersvereniging 'De Transvaal' te Delft ter gelegenheid 25-jarig bestaan, gehouden op 5, 8, 15 en 16 mei 1921, op de schietbanen aan de Oostsingel, geweer M.95, afstand 200 meter
: 104600
stedelijke schietwedstrijd uitgeschreven door de scherpschuttersvereniging 'De Transvaal' te Delft ter gelegenheid 25-jarig bestaan, gehouden op 5, 8, 15 en 16 mei 1921, op de schietbanen aan de Oostsingel, geweer M.95, afstand 200 meter
: 104606
: S7304
: S7400
Nieuwsbrief Midden-Delfland ® 2025
: R67030
Wetenschap en Zeevaart : Prof. dr. ir. F.A. Vening Meinesz neemt afscheid van Delft
: R55094
Koningsnummer
: R58324
I. Het Prinsenhof te Delft II. De moord op Prins Willem I in beeld 10 july 1584
: R60275
Bruggetje bij Oostpoort opgeknapt
: R67872
Schilder- en tekendocent Steven van der Kruit viert jubileum met expositie
: R69766

Revision history of "8 mei"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies