281 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
stedelijke schietwedstrijd uitgeschreven door de scherpschuttersvereniging 'De Transvaal' te Delft ter gelegenheid 25-jarig bestaan, gehouden op 5, 8, 15 en 16 mei 1921, op de schietbanen aan de Oostsingel, geweer M.95, afstand 200 meter
: 104600
stedelijke schietwedstrijd uitgeschreven door de scherpschuttersvereniging 'De Transvaal' te Delft ter gelegenheid 25-jarig bestaan, gehouden op 5, 8, 15 en 16 mei 1921, op de schietbanen aan de Oostsingel, geweer M.95, afstand 200 meter
: 104606
Groningen Cultureel Maandblad - K. ter Laan-nummer
: R58764
Stadhuismeubilair uit 1662 bestaat nog ten dele : op 8 mei van dat jaar ging het stadsbestuur overeenkomst aan voor levering van tapijten en stoelen
: R71053
Geschiedschrijving in beeld : Cirkut
: R15467
Johannes Verkolje, sr. portrettist van Delftse geleerden in de 17e eeuw
: R30144
De reconstructie van rijksweg 13
: R51617
De Delftsche overheid en de kwakzalverij
: R63632
In de schaduw van gisteren : kroniek van het verzet 1940-1945
: R65341
Tien vragen aan Gerda Dielen
: R73267

Revision history of "5 mei"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies