146 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
Naar de Veluwe, De Peel, de Acht Zaligheden en Zuid-Limburg : 30 mei - 2 juni 1960
: R49701
Memoriaelbouck voor Burgemeesteren I, fol. 200vo e.v. (Delftsch archief, 1e afd. , no. 16 (Uuurwerk Stadhuis van Heinrich van Nuys
: R63667
De betekenis van oude koopbrieven: geen rommel voor de papiermand, maar historische documenten
: R52027
Strafpleging in vroegere tijd
: R52032
Delft
: R54680
Dankbetuiging uit 1838
: R57483
De Courant te Delft in de 18e eeuw
: R57485
"Onze" inventaris in 1971
: R57552
De Spoorwegen 100 jaar geleden
: R57559
De Zeevischmarckt - De Stadt Delft, overvloeiende van neeringh ende welvaart
: R60733

Revision history of "30 mei"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies