63 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
Al bij het weghalen van de eerste scherven voelde Erik de Jong dat beeldhouwen zijn roeping is
: R31186
De opkomst van de vroedschap in enkele Hollandsche steden
: R55133
Van Delfts- naar streekarchief
: R61525
Een historische dag, 27 mei 1920
: R25317
Zonder titel
: 186577
Stamlijst der nakomelingen van Solke Walles (Storm) en Tjitske Agnes Tromp (tot 27 mei 1907)
: R21277
Oermoeder van de landbouwwetenschappen
: R68499
Plattegrond van Delft na de stadsbrand van 1536
: 104871
Tijdmachine, schatkamer, studiezaal
: R78545
Verbanning, Justitiekosten en executie-rekeningen
: R67815

Revision history of "27 mei"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies