159 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
stedelijke schietwedstrijd uitgeschreven door de scherpschuttersvereniging 'De Transvaal' te Delft ter gelegenheid 25-jarig bestaan, gehouden op 5, 8, 15 en 16 mei 1921, op de schietbanen aan de Oostsingel, geweer M.95, afstand 200 meter
: 104600
stedelijke schietwedstrijd uitgeschreven door de scherpschuttersvereniging 'De Transvaal' te Delft ter gelegenheid 25-jarig bestaan, gehouden op 5, 8, 15 en 16 mei 1921, op de schietbanen aan de Oostsingel, geweer M.95, afstand 200 meter
: 104606
Plattegrond van Delft na de stadsbrand van 1536
: 104871
Penning op 25-jarig huwelijk Mr.Franco van Bleizwyk en Anna Hogenhouk
: 106293
Vertumnus en Pomona
: 105589
Op August Verburcht op 25-jarige leeftijd
: 103082
Portret van Hugo de Groot
: 104895
Late nautilusbeker met een voet uit een stuk en vlinders en insecten gegraveerd op de schelp
: 104923
Portret van dr. Cornelis 's-Gravesande (1631-1691)
: 105604
Plateelbakkersproef
: 105099

Revision history of "25 mei"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies