216 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
stedelijke schietwedstrijd georganiseerd door de scherpschuttersvereniging 'Het Vaderland' ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan, juni 1909
: 103271
stedelijke schietwedstrijd georganiseerd door de scherpschuttersvereniging 'Het Vaderland' ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan, juni 1909
: 103322
De plaatsbewijzen van de interlokale tramlijnen en zijn voorlopers
: R64171
De Hollandsche revue
: R52422
: S7264
Omstreden Delftse zakenman Jos van der Meer vertelt voor het eerst zijn verhaal : "Ik laat me niet afpersen; door niemand"
: R31607
100 jaar interlokale tram, jubileumnummer 100 jaar tramweg Den Haag- Delft
: R52443
De seinlichtinstallaties bij de Hoornbrug en de Schutbrug
: R52564
Waar komt de Fokkerfabriek?
: R55540
Modelkamp van politieke gedetineerden te Delft - Moet het ontruimd worden?
: R63558

Revision history of "25 juni"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies