103 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
stedelijke schietwedstrijd ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan der scherpschuttersvereniging 'De Transvaal' op geweer M.95 afstand 200m, gehouden van 11 t/m 13, en 19 t/m 21 mei 1906
: 104536
Koos Bommelé: over zonwering, muziek uit de jaren '60, aan de deur staan, bandjes beroemd maken, een duur broodje shoarma en z'n Beatles-verzameling
: R66815
Delft was sigarenstad nummer één : vooraanstaande positie 'in rook opgegaan'
: R27397
Geschiedenis van Delft Het ontstaan van de stad
: R57049
Op den uitkijk door Flip
: R64329
Lange haren, lange vingers en lange programma's : solistenconcerten 100 jaar geleden
: R72304
De geschiedenis van Delft : het ontstaan van de stad
: R24842
De voornaemste waerheden der Christelyke religie
: R79324
Zonder titel
: 186575
Rapport van de Commissie tot onderzoek in zake de werkinrichting te Delft, benoemd in de Raadsvergadering van 21 mei 1902
: R27758

Revision history of "21 mei"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies