108 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
: S7227
Zonder titel
: 179036
De Collectie Loudon
: R54164
Koper : tentoonstelling van kerkelijke geelgieterskunst uit de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden, alsmede de collectie Verster Museum Het Prinsenhof Delft, 20 mei - 7 aug. 1961
: R53638
Brief van D. Coster aan A. Roland Holst, 20 Mei 1951
: R54272
Uitnoodiging tot bijwoning der kranslegging bij het standbeeld van Hugo de Groot op de markt te Delft op zaterdag 20 mei 1933 door de afdeling Delft der vergadering voor Volkenbond en vrede
: R72673
Herdenking van het 600-jarig bestaan van de Nieuwe Kerk te Delft op woensdag 20 mei 1981
: R24385
Geschiedenis van de Delftse plateelbakkerijen
: R30213
Geschiedenis van de Delftse plateelbakkerijen
: R75513
Doelmatigheidsonderzoek Archeologie
: R67198

Revision history of "20 mei"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies