143 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
: S7319
: S7129
Kunstschatten te koop in Delftse Prinsenhof - Prins Bernhard opent 20ste Antiekbeurs Voor miljoenen aan antiquiteiten
: R62496
Delftse Kerkennacht, zaterdag 23 juni 2012
: R70937
De glasramen in de Nieuwe Kerk te Delft
: R57420
De zomer begint met 1206 keer "Summertime"
: R71572
De geboorteplaats en geboortedatum van Johann de Witt
: R74416
: S3720
Willem III te 's Gravenhage in 1691 : maskerade op 20 juni 1905 door de leden van het Leidsch Studentencorps te houden : Historische Toelichting
: R60273
Programma van het Salon des Variètès, 20 juni 1840
: R65040

Revision history of "20 juni"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 04:03, 19 July 2018Rody (Talk | contribs). . (317 bytes) (+317). . (Nieuwe pagina aangemaakt met '=== 1877 === Delft: [https://nl.wikipedia.org/wiki/Sophie_van_Wurtemberg Sophie van Württemberg], echtgenote van [https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_III_der_Nede...')
Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies