51 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
Archeologisch nieuws en agenda voor januari 1992 :
: R59735
Heden is U geboren : kerstpredikatie
: R60671
Secte van Menno; afzwering van de ketterij der herdooperij
: R67776
: S4042
Programma van de 35e uitvoering op dinsdag 20 december 1904 in de Nieuwe Concertzaal van Stads Doelen
: R63236
Programma van de 35e uitvoering op dinsdag 20 december 1904 in de Nieuwe Concertzaal van Stads Doelen/ Maatschappij tot bevordering der Toonkunst afd. Delft
: R65104
Publicatie van hun Hoog Mogende, vertegenwoordigende het bataafsche gemeenebest; houdende regelement voor de gemeentebesturen, binnen de bataafsche republiek, gearresteerd den 20 December 1805
: R65230
Publicatie van hun Hoog Mogende, vertegenwoordigende het bataafsche gemeenebest; houdende regelement voor de gemeentebesturen, binnen de bataafsche republiek, gearresteerd den 20 December 1805
: R65231
Uitbreiding en aanvulling van het vakonderwijs voor jongens en meisjes uit Delft en omliggende gemeenten : rede gehouden op 20 december 1915 in Stads Doelen te Delft
: R72713
Snuifdoosje waarop een reisbeschrijving van een Delftenaar naar Oostindië en zijn verblijf aldaar
: 105149

Revision history of "20 december"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies