91 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
stedelijke schietwedstrijd ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan der scherpschuttersvereniging 'De Transvaal' op geweer M.95 afstand 200m, gehouden van 11 t/m 13, en 19 t/m 21 mei 1906
: 104536
: S7228
Herdenkingsbord 'Eendracht maakt macht'
: 105123
Contour / Continuïteit, 111 hedendaagse Nederlandse kunstenaars in 3 Delftse musea
: 149529
Tachtig jaar
: R30175
Eppo van Nispen tot Sevenaer helpt Delft aan de modernste bibliotheek ter wereld, en dat meent hij nog ook
: R31227
Delft was weer vesting
: R62290
Spoorzone Delft : Bodemschatten
: R71866
Dirck Bouts-tentoonstelling belooft zeer belangrijk te worden : in het najaar te Brussel en te Delft
: R72182
Straf
: R73642

Revision history of "13 mei"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies