226 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
Vaandel 'Toneelvereeniging Genoegen Kunst en Vriendschap, 12 juni 1901'
: 102868
: S7405
De kroon op het werk van tachtig jaar
: R30174
Een Spaansche tante van Prins Willem van Oranje
: R63563
Kijkje nemen bij werkplek De Ruimte
: R67880
Speciaal stel koeien graast langs de Woudseweg
: R67881
Beelden grafmonumenten weg uit Delft : in 2000 veel Delftse kunst in Rijksmuseum
: R26229
: S3858
Herinneringsboekje ter gelegenheid van de reünie op 12 juni 2005 van klas 2 klas 6 gymnasium (augustus 1966 - juni 1971) Christelijk Lyceum Delft (CLD)
: R30615
: S3821

Revision history of "12 juni"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies