206 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
Penning op het derde Depotbataljon uit Bergen op Zoom wegens hun verdediging van Delft van 10 tot 14 mei 1940
: 102230
Cloisonné tegel 'LAD Delft, 10-14 mei 1940'
: 102822
stedelijke schietwedstrijd ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan der scherpschuttersvereniging 'De Transvaal' op geweer M.95 afstand 200m, gehouden van 11 t/m 13, en 19 t/m 21 mei 1906
: 104536
AIC-Nieuwsbrief : mei 1995
: R59767
Een decor van twee papegaaien op Chinees porselein en Delfts aardewerk
: R44504
Voorbeelden van de invloed der Hollanders op de Japanse kunst
: R45008
Japanse ceramiek
: R45009
Een speurtocht naar de t van Delft
: R17269
Verlicht conservatisme, over Elie Luzac : rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de geschiedenis na de middeleeuwen aan de Rijks Universiteit te Groningen
: R62370
Een jubileum : veertig jaar ''Ons Gebouw'' in Delft
: R73729

Revision history of "10 mei"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies