3 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
Plateelbakkersproef
: 105099
Plateelbakkersproef
: 105717
Plateelbakkersproef
: 102891

Toon object

From VerhalenWiki

Dit is een item uit de collecties van Erfgoed Delft en Nationaal Jenevermuseum Schiedam
Jump to: navigation, search
 
Museum Prinsenhof Delft
Keramiek
schotel
dish
Plateelbakkersproef
Plateel. Bakkerproef van D. Harlees. Aand St Lucas Gilde Presend gedaan Den. 22 Desember Ao. 1795'
Dirck Harlees
De Porceleyne Fles
1795
Afmetingen algemeen: d 41,5 × h 8,2 cm
tinglazuuraardewerk, onderglazuur blauw / tin-glazed earthenware, blue underglaze
PDA 50
Collectie Museum Prinsenhof Delft, schenking familie Hoekwater
'Plateel. Bakkerproef van D. Harlees. Aand St Lucas Gilde Presend gedaan Den. 22 Desember Ao. 1795' (onderkant)
'Plateel. Bakkerproef van D. Harlees. Aand St Lucas Gilde Presend gedaan Den. 22 Desember Ao. 1795' (onderkant)
De verdiepte schotel is aan de achterkant voorzien van een standring. Op de verhoogde navel is aan de voorkant het wapen van het St. Lucasgilde geschilderd. Op de rand is een band van bloemen en bladeren aangebracht. Aan de achterkant is geschilderd het opschrift Plateel. Bakker. proef van D. Harlees. Aand St lucas Gilde Presend gedaan Den. 22 Desember Ao. 1795 Het unieke karakter van dit voorwerp ligt in het feit dat het hier om een plateelbakkersproef gaat, die in 1654 werd ingevoerd voor het behalen van het meesterschap. De drie verplichte voorwerpen om deze proef met goed gevolg te doorstaan, waren 'een sirooppot, een winckel salaet schotel, ende een ront zoutvat van binnen hol uijt een stuck gedraijt', aldus een gildenbepaling uit 1654. De plateelbakkers vielen onder het Delftse Lucasgilde. Na een leertijd van zes jaar bij een meester, kon een leerling een proef afleggen ''tzij als draijers ofte als schilders'. Gelet op het opschrift2 op deze voorwerpen is het duidelijk wat wij heden ten dage dienen te verstaan onder een sirooppot, 'salaet' schotel en een rond zoutvat. Talloze boedelbeschrijvingen vermelden 'winckel salaet' schotels en strooppotten, waarvan we ons dankzij deze stukken dus een idee kunnen vormen van de verschijningsvorm. Slechts geregistreerde meesters mochten in Delft een plateelbakkerij leiden. Voorwaarde hiervoor was het bezit van poorterrecht, een bepaling waarmee het mogelijk was 'vreemde' (van buiten Delft) meesters te weren. De proef kon echter wel worden afgelegd door een meester of een leerling uit een andere stad, mits hij 'bij behoorl. attestatie uijt andere steden doen blijcken dat hij aldaer meester ware geweeste ofte den tijt van zes jaren voors. bij meesters geleert hadde'. De leerling diende in ieder geval de volledige zes jaar bij een meester in de leer te zijn geweest. Om een plateelbakkerij te leiden, moest een 'vreemde' meester wel nog het poorterrecht verwerven. De proef werd afgenomen in het huis van de 'oudsten hoffman', waarmee de langst in functie zijnde hoofdman van het Lucasgilde werd bedoeld. Als een meester kwam te overlijden, mocht zijn weduwe 'de neringe zonder prouff te doen (¿) continueren, haer leven langh'. In het geval dat zij was hertrouwd en kwam te overlijden, dan diende haar man 'de neringe willen[de] continueren, gehouden zijn hare prouven te doen binnen de zes weken naert overlijden van hare vrouwen'.
Van der Linden-Nijdam 1983, p. 10; cat. tent. v. Oudheden Delft 1863, nr. 1586 Havard 1909, I, p. 94, afb. 47; cat. tent. Delft 1982-1983, p. 146; Hoekstra-Klein 2001, p. 49, afb. 5-5a;
Tententoonstelling van Oudheden, Delft, 1863;
meta-object
meta-object
Dirck Harlees
De Porceleyne Fles
Collectie Museum Prinsenhof Delft, schenking familie Hoekwater
sociaal, politiek, juridisch
schotels
Delft
tinglazuur
loodglazuur
faience (materiaal)
Delft


PlateelbakkersproefPlateelbakkersproefIn deze rubriek worden alleen objecten getoond waarvan het beeld is vrijgegeven voor gebruik door Erfgoed Delft e.o. Hebt u interesse in gebruik van het beeldmateriaal? Kijk dan op http://collectie-delft.nl
Reageren op dit item?
Login om een reactie te kunnen geven op dit collectie-item.

Schrijf een artikel over dit item.
Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies