3 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
Plattegrond van Delft na de stadsbrand van 1536
: 104871
Een unieke plattegrond
: R70953
Een unieke plattegrond
: R71473

Toon object

From VerhalenWiki

Dit is een item uit de collecties van Erfgoed Delft en Nationaal Jenevermuseum Schiedam
Jump to: navigation, search
 
Museum Prinsenhof Delft
Schilderijen
schilderij
Plattegrond van Delft na de stadsbrand van 1536
'viertien kerkcken veel menschen ende huusen al sonder ghetal sijn in Delft ghebrant, dat stadhuys ende die vleis hal 1536'
Map of Delft after the great fire of 1536
Anoniem
(na) 1536
Afmetingen inclusief lijst: 182 × 115 × 9 cm: Afmetingen exclusief lijst: 165 × 92 cm:
olieverf op doek (doek is bedoekt met was hars)
PDS 114
Collectie Museum Prinsenhof Delft
Plattegrond van Delft na de stadsbrand van 1536. De schilder heeft een combinatie toegepast van de plattegrond, recht van boven gezien voor de vorm en het stratenpatroon van de stad en de vogelvlucht voor de gebouwen, waar men als van schuin boven tegenaan kijkt. Op het schilderij zijn de delen van de stad die verbrand zijn in lichtere kleuren geschilderd dan het deel dat behouden bleef. Het is de oudste geschilderde plattegrond van een Noord-Nederlandse stad. Op de lijst staat, in gotische letters: 'viertien kerkcken veel menschen ende huusen al sonder ghetal sijn in Delft ghebrant, dat stadhuys ende die vleis hal 1536'. Dit is een chronodisticon (rijmend historisch chronogram). De rode letters vormen, omgezet naar Romeinse cijfers, het jaartal 1536.
Fokkema Andrea, Koeman 1975, p. 46; Delftsche Studiën, Assen 1967, pp. 33, 236-249; detail van het schilderij in Delftse studiën, een bundel historische opstellen over de Stad Delft door Dr. E.H. ter Kuile, hfd middeleeuwse kapellen, blz 32 ev; detail van het schilderij, De Stad Delft Cultuur en Maatschappij van 1572-1667; hfd III-2 Bouwkundige aspecten Het Stadhuis, blz 40 ev; details van het schilderij De Stad Delft Cultuur en Maatschappij tot 1572, hfd De verdwenen kloosters uit de Delftse binnenstad blz 54 ev en stadspoorten blz 80 ev en molens binnen de Delftse Veste blz 84 ev en sociaal economische situatie in de 16e eeuw blz 98 ev; Johannes Vermeer, Alan Chong, blz. 62; Vermeer in Delft, een schilder en zijn stad, Michel P. van Maarseveen, blz. 8; Gemeenlandshuis van het Hoogheemraadschap van Delfland te Delft, Ir. J. Kruger en C. Postma, blz. 8; cat. A'dams Hist. Museum, Dutch Cityscape, 1977; cat. Prinsenhof, Delft, De Stad Delft tot 1572, 1980; Het fenomeen chronogram (2005); Catalogus van den topographischen atlas van Delft en Delfland, p. 3, nr. 2;
Dutch Cityscape, Amsterdams Historisch Museum, 16-6 1977 t/m 28-8-1977; idem, Toronto, 23-9-1977 t/m 13-11-1977; Delft 1980
PDS 115; PDS 126 (chronodisticons)
Anoniem
Collectie Museum Prinsenhof Delft
schilderkunst
schilderijen
Delft
stadsgezichten
olieverf
A-categorie
DelftTentoonstelling Delft's verleden 25 mei - 30 juni 1946
Honderste jaarboek van het Genootschap Amstelodamum
De stad op de kaart
De stad Delft : vorming en ruimtelijke ontwikkeling in de late Middeleeuwen
De stad Delft : vorming en ruimtelijke ontwikkeling in de late Middeleeuwen
Buitenplaatsen in de omgeving van Delft
Delft in de verdediging
Kerkelijk erfgoed in reformatietijd
Museumgids : Willem van Oranje en de Nederlandse Opstand
Holland is een eiland
Een unieke plattegrond
Waarom was de Schoolpoort een poort?
Jaarverslag Monumentenzorg Delft
De Waterslootsepoort
Het 'stadspaleis' van Jan de Huyter
Vrome vrouwen in het verzet
Delf : Cultuurhistorisch Bulletin Delft
Delf : Cultuurhistorisch Bulletin Delft
Delf : Cultuurhistorisch Bulletin Delft
Delf : Cultuurhistorisch Bulletin Delft
Delf : Cultuurhistorisch Bulletin Delft
L'immagine della città europea dal Rinascimento al Secolo dei Lumi
Delf : Cultuurhistorisch Bulletin Delft
Opgravingen klooster Koningsveld
Delf : Cultuurhistorisch Bulletin Delft
Delf : Cultuurhistorisch Bulletin Delft
De Stenen Molen
Sporen van Sint-Hiëronymusdal aan de Oude Delft
Delf : Cultuurhistorisch magazine voor Delft
Delf : Cultuurhistorisch magazine voor Delft
Delf : Cultuurhistorisch magazine voor Delft
Delf : Cultuurhistorisch magazine voor Delft
Delf : Cultuurhistorisch magazine voor Delft
Jaarverslag Monumentenzorg Delft
Kranig Delft
Delf : Cultuurhistorisch magazine voor Delft
Delf : Cultuurhistorisch magazine voor Delft
Delf : Cultuurhistorisch magazine voor Delft
Delf : Cultuurhistorisch magazine voor Delft
Jaarverslag Monumentenzorg Delft
Jaarverslag Monumentenzorg Delft
Contour, Continuïteit : heden en verleden met 111 hedendaagse Nederlandse kunstenaars in drie Delftse musea
Waarom was de Schoolpoort een poort?
Vijf eeuwen aan de Koornmarkt
Landscape as a memory
Vijf eeuwen aan de Koornmarkt
Delft in de verdediging
Delft in de verdediging
Jaarverslag Monumentenzorg Delft
Catalogus van den Topographischen Atlas van Delft en Delfland

In deze rubriek worden alleen objecten getoond waarvan het beeld is vrijgegeven voor gebruik door Erfgoed Delft e.o. Hebt u interesse in gebruik van het beeldmateriaal? Kijk dan op http://collectie-delft.nl
Reageren op dit item?
Login om een reactie te kunnen geven op dit collectie-item.

Schrijf een artikel over dit item.
Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies