7 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
Den ellendighen Staet der Nederlanden
: 102642
De vrede van Münster
: E256
Willem van Oranje
: E395
Contour / Continuïteit, Heden en Verleden. 111 hedendaagse Nederlandse kunstenaars in drie Delftse Musea
: E428
Willem van Oranje (HP07)
: E456
Het Ponsief
: E59
Thema Willem van Oranje
: E653

Toon object

From VerhalenWiki

Dit is een item uit de collecties van Erfgoed Delft en Nationaal Jenevermuseum Schiedam
Jump to: navigation, search
 
Museum Prinsenhof Delft
Schilderijen
schilderij
Den ellendighen Staet der Nederlanden
Allegory of the terror of Alva
Allegorie op het schrikbewind van Alva
De troon van Alva
Afbeeldinghe van den ellendighen staet der Nederlanden onder de wreede tijrannije van den hertog van Alba
Anoniem
1627
Afmetingen inclusief lijst: 163,5 × 207,5 cm (64,4 × 81,7 in.); Afmetingen exclusief lijst: 114,5 × 144,5 cm (45,1 × 56,9 in.);
olieverf op paneel, hout / oil on panel
PDS 121
Collectie Museum Prinsenhof Delft
geen; 1627 (op verzoekschrift)
'Hier siet ghij, Nederland; den dwinghe-land geseten, / in wreedheijt meer vergrijst, als door den tijt gesleten: / Hier sit hij in sijn throon met bloedich tuijch verciert, / Van alle man gevreest, van alle man geviert. / Granvelle blaest hem wraeck en moord-lust in de ooren, / En gheeft het loopend' peerd met vollen toom nog spooren / Aen d'een een keijserdom (de boose geest belooft, / Aen dees een Pauschen kroon te setten op sijn hooft. / De Landen ligghen (laes!) geketent neer-gheboghen, / Van vrijheijd, wet en recht, van alle macht ont-toghen: / Den Adel staet verstomt, de staeten gantsch verstaeckt, Zijn als door groot gewelt van blixems vier geraeckt. / Men bant, men spant, men brant, men moort aen alle houcken, / Men vischt in 's mensches bloed, men treed op Godes boucken: / o'heijlich vaderland, denckt doch aen desen tijd, / En segh, hoe wonderbaer heeft ons de Heer bevrijt.' (Onder het schilderij)
'Afbeeldinghe van den ellendighen staet der Nederlanden onder de wreede tijrannije van den hertog van Alba' Alva zit op een troon, gekleed in een wapenrusting en met het Gulden Vlies om. De scepter in zijn hand geeft zijn (militaire) macht aan. Links van Alva staat kardinaal Granvelle. Hij geeft Alva met een blaasbalg slechte raad in. Granvelle bemoeide zich vanuit Rome en Spanje nog steeds met de zaken in de Nederlanden. Rechts van Alva staan raadgevers en helpers. v.l.n.r. Juan de Vargas Mejia, voorzitter van de Raad van Beroerten (op dit schilderij lijkt hij op Willem van Oranje); bisschop Maarten Rijthoven van Yperen: Loys dal Río, lid van de Raad van Beroerten; Broeder Cornelis uit Brugge; een felle verdediger van het katholiek geloof; de Heer van Beckerseele, secretaris van Egmont (hij is hier afgebeeld als ter dood veroordeelde). De drie andere mannen zijn onbekend maar kunnen andere leden van de Raad van Beroerten zijn. Boven Alva zweeft een duivel die een keizerstroon boven Alva's en een pauskroon (tiara) boven Granvelle's hoofd houdt. De kronen zijn symbolen van de wereldlijke en geestelijke macht. Bij Granvelle staan edelen die trouw aan Spanje blijven. De twee honden zijn het symbool van trouw. Midden voor zijn de zeven Nederlandse gewesten, voorgesteld als vrouwen. Zij zijn geketend en Alva houdt de kettingen vast. Rechts staan de Staten-Generaal; ze staan 'verstomd' met de vingers voor de mond en "verstaakt". Dat wil zeggen ze zijn onder Alva monddood gemaakt en kunnen zich niet meer bewegen. Alva houdt een lastbrief van Filips II in zijn hand, naast de troon staat een spaarpot voor de 10e en 100e penning. Op de trede van de troon ligt een kruisbeeld. Op de voorgrond ligt een bijbel omgekeerd, vertrapt door Alva. Rechts liggen twee verscheurde oorkonden, symbool van de afgeschafte privileges. Op de achtergrond links de verhoren en martelingen van de inquisitie, een boog met doorkijk op de Grote Markt van Brussel met links de onthoofding van Johan de Casembroot, heer van Backerzeele uit het gevolg van de graaf van Egmond en de Antwerpse magistraat Antoon van Straelen en rechts de onhoofding van Egmont en Hoorne met ervoor een vijver vol bloed, waarin Margaretha van Parma, de landvoogdes, vist naar goederen. Geheel rechts een doorkijk op het ophangen, onthoofden of verbranden van 'ketters' door het Spaanse leger. Onder het schilderij een 16-regelig gedicht; 'Hier siet ghij, Nederland; den dwinghe-land geseten, / in wreedheijt meer vergrijst, als door den tijt gesleten: / Hier sit hij in sijn throon met bloedich tuijch verciert, / Van alle man gevreest, van alle man geviert. / Granvelle blaest hem wraeck en moord-lust in de ooren, / En gheeft het loopend' peerd met vollen toom nog spooren / Aen d'een een keijserdom (de boose geest belooft, / Aen dees een Pauschen kroon te setten op sijn hooft. / De Landen ligghen (laes!) geketent neer-gheboghen, / Van vrijheijd, wet en recht, van alle macht ont-toghen: / Den Adel staet verstomt, de staeten gantsch verstaeckt, Zijn als door groot gewelt van blixems vier geraeckt. / Men bant, men spant, men brant, men moort aen alle houcken, / Men vischt in 's mensches bloed, men treed op Godes boucken: / o'heijlich vaderland, denckt doch aen desen tijd, / En segh, hoe wonderbaer heeft ons de Heer bevrijt.'
Beelden van een strijd. Oorlog en kunst vóór de Vrede van Munster 1621-1648, afb. 5, blz 19; Onder den Oranje Boom, Niederländische Kunst und Kultur im 17. und 18. Jahrhundert an deutschen Fürstenhöfen, hfd. 2 blz 32; Le temps de l'Espagne XVIe-XVIIe siècles, Bartolomé Bennassar, Bernard Vincent; The times History of the world, new edition, Geoffrey Barraclough, blz. 185, afbeelding staat in spiegelbeeld; Onder den Oranje Boom. Nederlandse kunst en cultuur aan Duitse vorstenhoven in de zeventiende en achttiende eeuw, Markus Schacht en Jörg Meiner, (nederlandse vertaling) St. Paleis Het Loo, blz. 32; Delfts Orakel, Hugo de Groot 1583-1645, Stedelijk Museum Het Prinsenhof, blz. 32; Andrew Sawyer, 'The tyranny of Alva: the creation and development of a Dutch patriotic image' in: De zeventiende eeuw 19 (2003) 181-211. [verwerken in literatuur]
Delft 1948, nr. 54; Utrecht 1977; Maastricht 1979-80; Delft 1984, nr. 4,14. '1648 Krieg und Frieden in Europa', Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Münster, 24-10-98 - 17-1-99.
Anoniem
Collectie Museum Prinsenhof Delft
schilderkunst
schilderijen
Brussel
historiestukken
hout
olieverf
A-categorie
BrusselIn deze rubriek worden alleen objecten getoond waarvan het beeld is vrijgegeven voor gebruik door Erfgoed Delft e.o. Hebt u interesse in gebruik van het beeldmateriaal? Kijk dan op http://collectie-delft.nl
Reageren op dit item?
Login om een reactie te kunnen geven op dit collectie-item.
Reacties van gebruikers:

2012-03-12 06:51:07 Julien : Hello world, reaction from Julien on object PDS 121

Schrijf een artikel over dit item.
Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies