7 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
Portret van de familie Van der Dussen
: 102946
A found earth Dussen
: 149254
Gezicht op Delft vanuit het noordwesten langs de Vliet
: 103504
: C752
Portret van de familie Van der Dussen-Van Setten [geschilderd door] Hendrick Cornelisz. van Vliet (ca. 1611/12 - 1675)
: R17696
Hendrick Cornelisz. van Vliet: het gezin van Michel van der Dussen
: R26878
De schilder Hendrick Cornelisz. van Vliet, geboren te Delft 1611 of 1612, overleden aldaar 1675
: R27217

Revision history of "Vliet van, Hendrick Cornelisz"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies