13 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
: C944
: 102296
: S4024
Een onbekend huwelijk van Francois Spiering, tapijtwever te Delft
: R29372
Delft, tot het einde van de werkzaamheden van het huis Spiering
: R30917
Een onbekend Scipio gobelin van François Spierinx
: R55148
Audley End
: R63176
Godin van de jacht keert terug in Delft
: R77006
Een Middelburgs tapijt aan de vergetelheid ontrukt: "The last fight of the Revenge", 1598
: R16622
Drie wandtapijten uit een reeks met voorstellingen uit Ovidius 'Metamorphosen'
: R50696

Spiering, François

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search
François Spiering
Met [[Begrippenlijst m.b.t. Delftse Meesters#Beleg en val van Antwerpen|de val van Antwerpen (1584, 1585) was een stroom van Zuid-Nederlandse koop- en vaklieden richting het noorden op gang gekomen. En ook de jaren daarna bleven de zuiderlingen naar het noorden trekken. Het was voorgoed gedaan met de prominente positie die Antwerpen in de Nederlanden bekleedde. Amsterdam zou deze positie maar wat graag overnemen. Kunstschilders, edelsmeden, diamantwerkers, textielproducenten enz. vonden hun weg naar steden als Amsterdam, Leiden, Delft, etc.

Tapijthandelaar en wever François Spiering was één van hen. Spiering (ook wel Spierincx) was de zoon van een Antwerpse burgemeester. Bij de plundering van Antwerpen in 1576 door Spaanse troepen ('Spaanse Furie') werd ook de tapijtweverij van Spiering geplunderd. Hij trad in 1582 in het huwelijk met Maria Menninck Duyst van Voorhout, een Delftse regentendochter.
In 1592 bood de stad Delft hem gratis het leegstaande Sint-Agnesklooster aan, om er een tapijtweverij in te beginnen. Dit klooster lag in de buurt van de Oostpoort en kreeg in de volksmond als snel de naam Spieringklooster.
Omdat de tapijten van Spiering bekend stonden als van ongekend hoge kwaliteit, plaatsten de Staten-Generaal, de Staten van Zeeland en de Vroedschap van Delft direct orders bij hem. Later plaatste ook de koning van Zweden orders bij Spiering.
Voor de ontwerpen van de wandtapijten werd François bijgestaan door de kunstschilders David Vinckboons en Hendrik Cornelisz Vroom. Spiering had er zo’n veertig man aan personeel lopen, waaronder de zoon van schilder/biograaf Karel van Mander.
Karel was de meest talentvolle ontwerper die Spiering in dienst had. Echter, de salariëring alsmede de arbeidsverhoudingen waren dermate slecht dat Mander jr. het in 1615 voor gezien hield en voor zichzelf begon. Van Mander onderschepte een opdracht voor de vervaardiging van 24 tapijten voor de koning van Denemarken, hoewel Spiering daarover de onderhandelingen was begonnen. De Deense vorst had deze bestemd voor zijn kasteel Frederiksborg.
François Spiering droeg in 1623 de leiding van het bedrijf over aan zijn zoon Aert, terwijl zoon Pieter in 1636 in de Zweedse adelstand werd verheven. In 1623 werd het bedrijf van Spiering geliquideerd. Spiering overleed in 1630. Op 27 februari van dat jaar werd hij begraven in de Nieuwe Kerk. Het 'Spieringklooster' is er niet meer om aan deze tapijtwever te herinneren. Wel is in Delft de Spieringstraat naar hem genoemd.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies