56 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
Caert Figuratief: stadsplattegrond en panorama van Delft
: 102451
: 105173
Bord met alliantiewapen van Van Bleijswijk en Van Hemert
: 122964
: S7176
: S7124
: S7402
Schotel, vermoedelijk een onderdeel van het tafelservies dat speciaal voor Willem III (1650 – 1702) en Mary Stuart II (1686 – 1701) is gemaakt door de Delftse plateelbakker De Grieksche A.
: 105697
: S7155
: 103487
: 105198

De VOC en Delft

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search
VOC Delft
De VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) mag worden gezien als de eerste multinational ter wereld. Het bedrijf werd opgericht in 1602, maar was al voorafgegaan door enkele voorcompagnieën zoals de Compagnie van Verre, de Verenigde Compagnie Amsterdam, de Brabantsche Compagnie, Magelaanse Compagnie, Delftse Vennootschap.

Het waren de Portugezen die het eerst de handel op de Oost domineerden. Zij waren het die al vanaf 1498 de vaarroutes naar Azië ontdekten. Angstvallig werden de kaarten met deze vaarroutes geheim gehouden, zodat het monopolie aan Portugal voorbehouden zou blijven. Het was te danken aan Jan Huygen van Linschoten en Cornelis de Houtman dat de Portugese kennis in Hollandse handen kwam. Beiden hadden zoveel mogelijk gegevens verzameld over de geheime vaarroutes en de Portugese overzeese bezittingen. Door beider gegevens te combineren werd het Portugese geheim ontsluierd. Dit werd het begin van een groot aantal expedities die de VOC grote macht en welvaart zouden brengen.
Ook Delft had een kamer binnen de VOC. Het zwaartepunt van het Delftse maritieme gebeuren lag in Delfshaven (nu een deel van Rotterdam, maar destijds letterlijk de haven van Delft). De VOC bezat binnen Delft meerdere panden. Een daarvan, het oostindisch pakhuis, vormt nu een deel van het legermuseum. Het hoofdgebouw met haar statige vergaderzaal was gevestigd aan het Oude Delft (nu nr. 39) tegenover het Oostindisch pakhuis. Dit pand aan het Oude Delft werd door de Delftse VOC in 1631 aangekocht en verbouwd. Voor 1631 vergaderde men in het stadhuis of gewoon bij de bewindvoerders thuis.

Ook had men een scheepswerf in Delfshaven aan de Buizenwaal. Het terrein werd aanvankelijk gehuurd maar werd in 1671 in eigendom verworven. Een jaar later bouwde men aan de Nieuwe Haven een pakhuis 'Het Zeemagazijn'. Ongeveer 111 schepen liepen tussen 1602 en 1794 van stapel.
Het Zeemagazijn te Delfshaven naar een tekening van Gerrit Groenewegen (1779)
Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies