125 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
» Toon alle gerelateerde items uit de collecties van Erfgoed Delft

 
: S7180
Kasteelkatern :
: R58298
Favoriet bij alle vrouwen
: R70682
Gerrit Dirckz. Meerman of Gerrit Fransz Meerman
: 105509
: S3894
: S3538
: S3757
Onthulling van het monument ter nagedachtenis van de in Delft gesneuvelde militairen mei 1940, op de Alg. Begraafplaats "Jaffa" te Delft, op zaterdag 21 december 1940, des namiddags 1 uur
: R17050
Catalogus van de Kersttentoonstelling Nederlandse meesters uit particulier bezit 1952, 21 December - 1 Februari 1953 in het museum het Prinsenhof te Delft
: R53607
Kersttentoonstelling Nederlandse meesters uit particulier bezit
: R53614

Revision history of "21 december"

From VerhalenWiki

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies