10 gerelateerde items gevonden in de collecties van Erfgoed Delft e.o
 
Caert Figuratief: stadsplattegrond en panorama van Delft
: 102451
Caert Figuratief: stadsplattegrond en panorama van Delft
: 105413
Willem van Oranje (HP07)
: E456
Caert Figuratief van Delft
: 104453
Delft II. De stad Delft. Cultuur en maatschappij van 1572-1667
: E239
The public and the privat in the age of Vermeer
: E262
Vermeer and the Delft School
: E18
Delft in de verdediging
: E388
Prenten in de Gouden Eeuw : van kunst tot kastpapier
: E442
Van kunst tot kastpapier, prenten in de Gouden Eeuw
: E82

Toon object

From VerhalenWiki

Dit is een item uit de collecties van Erfgoed Delft en Nationaal Jenevermuseum Schiedam
Jump to: navigation, search
 
Museum Prinsenhof Delft
Prenten
gravure
Caert Figuratief: stadsplattegrond en panorama van Delft
The Map and Profile of Delft
Pieter Smith
Jacob M. Spoors
Coenraet Decker
Jan Verkolje (I)
Steven de Swart
Joris Arentsz. van Cleef
Dirck Evertsz. van Bleyswijck
Johannes de Ram
1678 (lijst), 1703 (kaart)
Afmetingen inclusief lijst: 149 x 154,5 cm Afmetingen algemeen (dagmaat): 109,8 x 126 cm
gravure, papier, drager mogelijk eterniet, verguld lindenhout
PDP 1007
Collectie Museum Prinsenhof Delft
Kaart in zes delen. Deel van Caert Figuratief bestaande uit de stadsplattegrond en het panorama van Delft in gebeeldhouwde lijst waarin zinnebeeldige figuren. De lijst is bekroond door de zon (gerechtigheid). Andere symbolen zijn Stenen Tafelen (Tien Geboden), Wetboeken, Wapens, Bliksemschichten en een Driekoppige Hel-hond. Verschillende rechtssymbolen als gekruiste zwaarden, een balans, maatstokken, boeien en ketens en een gesel. Uit het boek Prijs de lijst (1984): Beschrijving: De binnenrand bestaat uit een strakke laurierfestoen, aan de binnenkant afgezoomd met een kwart-holrandje. De regels en stijlen bestaan uit in ajour gesneden distelbladen en -bloemen, waarop zinnebeeldige voorwerpen zijn aangebracht, die (uitgezonderd bij de onderregel) de binnenrand merendeels overlappen. Een omlopend gerimpeld rood lint met opschriften in vergulde letters is om de distels en voorwerpen gewikkeld. Constructie: De regels en stijlen zijn samengevoegd met een halfhouts lipverbinding; aan de voorkant loop de verticale naad ook door het festoen. Het kwart-holle binnenrandje is in verstek gemaakt. Op de achterkant zijn als sponning vurenhout latten geschroefd op de regels (over de volle lengte) en de stijlen (niet over de volle lengte); de kortere latten op de stijlen zijn boven- en onderaan aangevuld met bredere eiken oplegstukken, waarin gaten met schuine kanten zijn gemaakt op de plaatsen waar het snijwerk van de lijst ajour is gestoken. Bevestigingssporen van twee ijzeren afstaande ophangbeugels bevinden zich op de bovenregel; de beugels zijn thans geplaatst op de bovenregel van het raam waarop de kaart is gespannen.
Van Bleyswijck 1667/1680, pag. 864; cat. Rijksmuseum A'dam: Prijs de Lijst, 1984, 282-284, nr 83;
Pieter Smith
Jacob M. Spoors
Coenraet Decker
Jan Verkolje (I)
Steven de Swart
Joris Arentsz. van Cleef
Dirck Evertsz. van Bleyswijck
Johannes de Ram
Collectie Museum Prinsenhof Delft
oriëntatie in tijd of ruimte
vastleggen/overdragen/visualiseren van gegevens
grafiek (ook modern drukwerk)
prenten
gravures
cartografische documenten
Delft
graveren (drukprocedé)
A-categorie
B-categorie
DelftIn deze rubriek worden alleen objecten getoond waarvan het beeld is vrijgegeven voor gebruik door Erfgoed Delft e.o. Hebt u interesse in gebruik van het beeldmateriaal? Kijk dan op http://collectie-delft.nl
Reageren op dit item?
Login om een reactie te kunnen geven op dit collectie-item.

Schrijf een artikel over dit item.
Recherche avancée   
Critère 1      --
                        et   ou   sauf
Critère 2      --
                        et   ou   sauf
Critère 3      --
                        et   ou   sauf
Critère 4      --
                        et   ou   sauf
> Classer les r�sultats par  
lancer
Deze website maakt gebruik van cookies. Informatie over cookies